Reviderede forholdsregler mod COVID-19 i Vesterkæret
Skrevet af Mads Peter Bach   
Mandag, 05. oktober 2020 16:36

For at minimere risiko for spredning af COVID-19 er det nødvendigt med nogle forholdsregler, når vi skyder indendørs på Vesterkæret.

Med det nye forsamlingsforbud bliver vi desværre nødt til at stramme yderligere.

Det betyder at:

 • der må i alt højst være 10 personer i vores lokaler på Vesterkæret, inkl. kassevagt og skydeleder
 • der skal bæres mundbind mens man befinder sig i lokalerne. Man må dog tage mundbind af mens man står på standpladsen
 • Vi skærer ned på antallet af vagter og instruktører der befinder sig i Vesterkæret.


Kassevagten sørger for, at der ikke befinder sig mere end 10 personer i lokalerne. Hvis man får at vide af kassevagten at der allerede er 10 personer i lokalerne forlader man straks lokalerne, og kan evt. vente i skolegården, indtil en eller flere personer kommer ud.

Vi stiller et apparat ala en P-skive eller en kugleramme op ved disken, hvor man med det samme kan se om der er plads.

Derfor henstiller vi også til, at man ikke bruger mere tid end nødvendigt på sin skydning, og forlader lokalerne hurtigst muligt efter man har skudt.

Hold afstand ved skranken.

Vi opsætter beholdere med engangsklude til afspritning af markeringsanlæggene, samt håndsprit.

Hvis vi vurderer at disse forholdsregler ikke er tilstrækkelige, eller hvis der kommer yderligere restriktioner fra myndighederne eller vores organisationer, vil vi revidere forholdsreglerne.

Åbningstider:

Der er åbent mellem 18 og 21.

Specifikt for skydning med pistol

Skydning om mandagen:

Vi opfordrer alle der har mulighed for det (eget våben), til at skyde om mandagen.

Skydning om onsdagen:

Åbningstiden deles ind i 3, 18-19 19-20 og 20-21. Vi beder om at man fordeler sig ud på disse 3 inddelinger, at man ikke ankommer præcis på skiftetidspunktet, og at man forlader Vesterkæret inden næste inddeling starter.

Begyndere

Vi lukker for begynderhold igen, indtil videre.

Senest opdateret: Søndag, 25. oktober 2020 19:36
 
Indbydelse 10/50 METER RIFFEL – 25 METER PISTOL
Skrevet af Lars Ørum   
Mandag, 31. august 2020 09:22
Aalborg Skyttekreds vil i denne Corona tid forsøge at erstatte lidt af de manglede stævner i denne sæson med et kombineret stævne i weekenden 18. september - 20. september 2020.
Der vil være mulighed for at skyde følgende af Dansk Skytteunions discipliner:
 • 10 meter luftriffel (kun fritstående)
 • 25 meter pistol
 • 50 meter riffel.
Alle discipliner afvikles på vores udendørsanlæg: Furdalsvej 15, 9230 Svenstrup.
Vi råder over et helt nyt klubhus med velfærdsfaciliteter og har separate standpladshuse til 10/50 meter riffel og 25 meter pistol. Desuden har vi meget store udendørsarealer hvor ophold er muligt.
Vi mener derfor at vi er i stand til at afvikle et stævne fuldt forsvarligt i henhold til gældende Corona regler og anbefalinger.
Vi håber, at I har lyst til at deltage i dette stævne og runde en anderledes 25/50 meter sæson af og/eller starte en forhåbentlig spændende og aktivitetsfyldt 10 meter sæson.

Se vedhæftede indbydelse.

Attachments:
FileBeskrivelseFile size
Download this file (Indbydelse Dsky stævne september 2020.pdf)Indbydelse Dsky stævne september 2020.pdf 178 Kb
Senest opdateret: Mandag, 31. august 2020 09:27
 
Træningsaftener i Dall genstarter
Skrevet af Mads Peter Bach   
Onsdag, 06. maj 2020 12:09

Vi startede træningen i Dall onsdag 29/4. Se her for forholdsregler.

 
Genåbning med Corona-begrænsninger
Skrevet af Claus Rittig   
Søndag, 26. april 2020 20:31

Retningslinier for klubtræning under COVID-19

 

På baggrund af myndighedernes krav og forbundenes anbefalinger har bestyrelsen fastlagt

følgende retningslinjer for klubtræning under COVID-19.

Det betyder blandt andet desværre, at nye skytter som endnu ikke er selvhjulpne må vente

med at genoptage skydning. Det er vi meget kede af, men det er ikke muligt at levere den

instruktion og hjælp som er nødvendig, og opfylde de krav som myndighederne stiller. Der

vil komme et opsamlingsforløb hvor I kan komme godt i gang med skydning igen, på et

senere tidspunkt.

 

Som følge af ovenstående vil der ikke være instruktører til rådighed.

For børneskytter betyder det, at forældre skal kunne hjælpe deres børn med det praktiske

omkring skydningen.

 

Som skytte skal du:

● Lade være med at møde op, hvis du har symptomer på COVID-19, eller i det hele

taget føler dig sløj.

● Overholde afstandskravet til andre (2 meters afstand). Respekter at nogle

standpladser på 25, 50 og 200m banerne er spærret af.

● Overholde påbudet om hvor mange der må samles. Det betyder at du skal melde dig

til kassevagten, så du kan få at vide hvor der er plads. Det betyder også at du skal

melde dig til kassevagten når du er færdig med at skyde og forlader banen.

Nedenunder kan du se hvor mange der må være på de enkelte baneafsnit:

o Riffelbanerne, både 50 og 200m (max. 10 personer totalt)

o 25m bane A+B (max. 10 personer totalt)

o Bane C (max. 5 personer)

o Terrænbane E+F (max. 10 personer totalt)

o Terrænbane H (max. 5 personer)

o Terrænbane I+J (max. 10 personer totalt)

o Terrænbane K (max. 10 personer)

Det betyder at banerne D og G holdes lukket.

● Overholde kravet om ikke at opholde dig i klubhuset, og minimere opholdet generelt.

Når du er færdig med at skyde, så kør hjem, i stedet for at blive og hygge dig. Igen er

dette noget vi rigtig kede af, men vi er nødt til at gøre hvad vi kan for at minimere

smitterisikoen.

● Sørge for god hygiejne.

o Vask hænder efter anbefalingerne, både før og efter skydning.

o Sprit hænder af når det er nødvendigt

● Brug dit eget udstyr, så vidt muligt. Vi låner kun et klubvåben ud en gang per

træningsaften. Vi låner ikke høreværn ud, så nu er måske tiden til at købe dine egne?

Alternativt kan du bruge de engangsørepropper som står i klubhuset.

● Betale elektronisk. For at vores frivillige ikke skal håndtere kontanter skal der betales

med MobilePay.

 

Mvh,

Bestyrelsen.

Senest opdateret: Mandag, 27. april 2020 15:55
 
Skydning i foråret 2020
Skrevet af Claus Rittig   
Mandag, 13. april 2020 15:07

Skydning i foråret 2020.

 

Aalborg Skyttekreds følger Sundhedsstyrelsens og DGI's anbefalinger, og der er derfor lukket i hvert fald indtil 10. Maj.

Der kommer sikkert nye retningslinjer inden, og så må vi se på hvad der er muligt, indenfor de rammer myndighederne nu udstikker.

Følg med her eller på Facebook, vi skal nok annoncere når der er ændringer (og undskyld jeg glemte at opdatere herinde, det beklager jeg).

 

 
Pistol Terræn aflyst!
Skrevet af Claus Rittig   
Torsdag, 02. april 2020 22:48

Pistol terrænstævnet i Maj er AFLYST!

 

Vi håber at kunne afvikle det i Oktober i stedet, men mere om det når planlægningen skrider længere frem.

Opstart af vore udendørs aktiviteter er udskudt til uge 17.

Vi håber på jeres forståelse.

 

/Bestyrelsen

Senest opdateret: Torsdag, 02. april 2020 22:52
 
Skyttekredsen lukker ned i marts
Skrevet af Bestyrelsen   
Torsdag, 12. marts 2020 09:25

Set i lyset af udmelding fra DGI, Dansk Skytteunionen med flere, har vi besluttet at aflyse alle træningsaftener i Vesterkæret resten af marts. Ligeledes er al stævne- og turneringsaktivitet lukket ned.

 
Generalforsamling 2020
Skrevet af Claus Rittig   
Onsdag, 01. januar 2020 21:22

Hermed indkaldes til generalforsamling i Aalborg Skyttekreds

 

SØNDAG D. 26/1 2020 kl. 10:00

I vores klubhus i Dall, Furdalsvej

Dagsorden ifølge vedtægter:

 1. valg af dirigent
 2. aflæggelse af beretninger
 3. forelæggelse af det reviderede regnskab
 4. behandling af forslag
 5. fastsættelse af kontingent
 6. valg af bestyrelse:

   på valg er

  • Kasserer Lars Ørum
  • Bestyrelsesmedlem Mads P Bach
  • Sekretær Claus Rittig
  • Suppleant Jeppe Kristensen
 7. Valg af 2 revisorer og 1 fanebærer, med tilhørende suppleanter
  • Revisorer Bjørn Meldgaard og Mette Skjoldgaard
  • Fanebærer Birgitte Jørgensen
 8. eventuelt

Forslag skal være formanden i hænde senest 18/1-2020

Der serveres som vanligt en let forfriskning. Af hensyn til serveringen må man gerne tilmelde sig på sedlen i Vesterkæret.

Vel mødt

Bestyrelsen

 

Senest opdateret: Torsdag, 02. januar 2020 13:57
 
AALBORG NYTÅRSSTÆVNE 2020
Skrevet af Tomas Lauridsen   
Søndag, 01. december 2019 10:33

AALBORG SKYTTEKREDS indbyder hermed til vort årlige stævne på 15 meter pistol.
Der skydes cal. 22 og 15 meter luftpistol. + Grov
DATO: Fredag d. 3, lørdag d. 4. og onsdag d. 8. januar 2020

Se vedhæftede indbydelse

Attachments:
FileBeskrivelseFile size
Download this file (NYTAARSSTAEVNET 2020 indbydelse.pdf)NYTAARSSTAEVNET 2020 indbydelse.pdfIndbydelse til AALBORG NYTÅRSSTÆVNE 202068 Kb
Senest opdateret: Søndag, 01. december 2019 10:36
 
Aalborg Skyttekreds indbyder til 10 meter luftstævne på riffel og pistol
Skrevet af Lars Ørum   
Søndag, 01. december 2019 10:28

Aalborg Skyttekreds indbyder til 10 meter luftstævne på riffel og pistol.
14. - 15. december 2019
Sted: Vesterkærets Skole, Skydebanevej 1, 9000 Aalborg

Se vedhæftede indbydelse

Attachments:
FileBeskrivelseFile size
Download this file (Indbydelse 10 meter luft 2019.pdf)Indbydelse 10 meter luft 2019.pdf 72 Kb
Senest opdateret: Søndag, 01. december 2019 10:31
 
Indbydelse 15 meter riffelstævne oktober 2019
Skrevet af Lars Ørum   
Fredag, 11. oktober 2019 08:30

Vi holder 15 meter riffelstævne på cal. 22 og luftriffel i dagene

24., 26. og 27. oktober 2019.

Torsdag skydes der fra 18.00 til 21.00

Lørdag og Søndag skydes der fra 10.00 til 16.00

Der skydes i faste skydehold. Skydetider bestilles på www.skydetilmelding.dgi.dk

Vi håber på et godt stævne med mange deltagere og flotte resultater.

 

Attachments:
FileBeskrivelseFile size
Download this file (Indbydelse DGI 15 meter riffel efterår 2019.pdf)Indbydelse DGI 15 meter riffel efterår 2019.pdf 255 Kb
Senest opdateret: Fredag, 11. oktober 2019 08:48
 
Ny pistolskytte
Skrevet af Claus Rittig   

Intro-hold.

 

Det er muligt at lære pistolskydning i Aalborg Skyttekreds med start den første mandag i hver måned.

Fra oktober til marts er det indendørs under Vesterkæret Skole, Skydebanevej 1, Aalborg - samt i månederne April til September udendørs i Dall, Furdalsvej 15, Svenstrup. Ingen opstart i Juli - vi skal også have sommerferie.

Introhold foregår fra 17:00 til 19:00. Mød op præcist, vi starter nemlig til tiden.

Nye hold starter 2023:

6. November - Vesterkæret - 0 ledige pladser

4. December - Vesterkæret - 0 ledige pladser

 

Nye hold starter 2024:

8. Januar - Vesterkæret - 10 ledige pladser

5. Februar - Vesterkæret - 10 ledige pladser

4. Marts - Vesterkæret - 10 ledige pladser

6. Maj - Dall - 10 ledige pladser

3. Juni - Dall - 10 ledige pladser
5. August - Dall - 10 ledige pladser
2. September - Dall - 10 ledige pladser
7. Oktober - Vesterkæret - 10 ledige pladser
4. November - Vesterkæret - 10 ledige pladser

2. December - Vesterkæret - 10 ledige pladser

 

Tilmelding er nødvendig!

Du skal have en SKV6 godkendelse, det hjælper vi dig med på første intro-aften. SKV6 godkendelsen er en forudsætning for at kunne fortsætte med pistolskydning efter intro-forløbet, og den skal du vise hver gang du skal låne et våben, også efter du er blevet medlem af vores dejlige forening.

Du tilmelder dig ved at sende en mail med fulde navn, adresse og fødselsdato til: ClausRittig@Hotmail.Com og indbetale 300kr til MobilePay 94720 (eller overført til konto 9236 2170160420). Send venligst dokumentation på betaling, gerne et screenshot eller mobil foto eller lignende.

Deltagelse koster 300 kr og for dette beløb får du:

- Intro-aften med grundinstruktion, og en prøve skydning på 25 skud.

- Undervisning de efterfølgende 3 uger på onsdage med skydning på ca. 50 skud.

- Den sidste onsdag i introforløbet skal du tage stilling til om du vil meldes ind i vores forening!

Medbring billed-legitimation og godt humør!

Klubbens dygtige instruktører vil starte med at introducere jer til hvordan en pistol fungerer, sikkerhedsreglerne samt skydeteknik. Efter denne introduktion får I mulighed for at prøve pistolskydning med en af klubbens kaliber .22 pistoler, mens instruktørerne overvåger og hjælper jer.

Introholdet vil blive undervist hver onsdag måneden ud af de samme instruktører. Vi gennemgår grundigt alle basis-elementerne i pistolskydning, og træner bagefter i praksis den teori vi har gennemgået

Ønsker du herefter at blive meldt ind i foreningen, kan du udfylde indmeldingsblanketten. Print blanketten ud, og medbring den næste gang du skal skyde. Deltagelse på et introhold logges med navn, adresse og fødselsdato. Logningen opbevares 1 år, da den skal kunne forevises politiet på forlangende (myndighedskrav). Herefter slettes den automatisk. Lån af våben kræver billed-ID, og vi opbevarer dit billed-ID, mens du låner våbnet

Aalborg Skyttekreds er en rummelig forening, der er skytter på alle niveauer lige fra skytter som skyder for hyggens skyld, til skytter som har flere danske og nordiske mesterskaber bag sig, og der dyrkes de fleste pistoldiscipliner i foreningen.

 

Om vinteren finder du os her: http://www.aalborg-skyttekreds.dk/aalborgskyttekreds/15m-baner

Og i sommerhalvåret finder du os her: https://www.aalborg-skyttekreds.dk/aalborgskyttekreds/udendorsbaner

 

 

Attachments:
FileBeskrivelseFile size
Download this file (indmeldelse_2022.pdf)indmeldelse_2022.pdfIndmeldelsesblanket129 Kb
Senest opdateret: Torsdag, 23. november 2023 18:03
 
Vagtplan pistol, Vesterkæret 2019-2020
Skrevet af Mads Peter Bach   
Mandag, 07. oktober 2019 13:35

Vagtplan på pistol

Læs mere…
 
15m pistolturnering Standardpistol 2019/2020
Skrevet af Birgitte Bæk Larsen   
Mandag, 07. oktober 2019 13:32

DGI Nordjylland Skydning inviterer til 15m pistolturnering Standardpistol 2019/2020. Alle pistolskytter kan være med i denne turnering. Turneringen afvikles som hjemmebaneturnering i alle discipliner.
Det vil i år som et forsøg være muligt at skyde turneringen på grov (GP32, GR, og GPA). Kun individuel. Dette for at undersøge om der er interesse for at skyde denne disciplin også. Der skydes over 4 runder.
Alle grupper i både standardpistol, luftpistol og Grov afvikles med samme deadline for de enkelte runder:
Indleveringsfrist
1. omgang skal indsendes senest. 13/11-2019
2. omgang skal indsendes senest. 11/12-2019
3. omgang skal indsendes senest. 22/01-2020
4. omgang skal indsendes senest. 19/02-2020
Alle pistolskytter i Aalborg Skyttekreds får en mail med flere informationer.


Så hvis du har fået lyst til at deltage, send mig en mail med oplysning om, du vil skyde STD og/eller luftpistol og Grov.
HUSK at første runde skal være skudt inden d. 13/11-2019.
mvh Birgitte Bæk Larsen

 
Kom til skydesportens dag 2019
Skrevet af Mads Peter Bach   
Søndag, 29. september 2019 10:07

Mød op lørdag den 12. oktober mellem kl. 10.00-15.00. Prøv om skydning er noget for dig.

På skydesportens Dag kan alle prøve at skyde - uanset alder, køn og erfaring.

Vi står klar til at give dig, dine venner eller hele familen en spændende oplevelse under sikre forhold, og låner jer alt det nødvendige udstyr.
Husk billed-id.

Det er gratis - bare mød op!

Aalborg Skyttekreds
Vesterkærets Skole, Skydebanevej 1, 9000 Aalborg

dgi.dk/skydesportensdag

Senest opdateret: Søndag, 06. oktober 2019 16:31
 
Resultatliste Riffelstævne 50 og 200 meter 2019
Skrevet af Lars Ørum   
Søndag, 02. juni 2019 15:27

Tillykke til alle præmietagerne til vores riffelstævne den 1. og 2. juni 2019

 

Attachments:
FileBeskrivelseFile size
Download this file (Resultatliste riffel 2019.pdf)Resultatliste 37 Kb
 
<< Første < Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste > Sidste >>

Side 3 ud af 19

Træningstider, efterår/vinter

I månederne oktober til og med marts træner vi på vores baner på Vesterkæret skole. Pistol mandag og onsdag fra kl. 18:00. Riffel tirsdag og torsdag fra 18:00.

Kommende arrangementer

No current events.