Generalforsamling 2022
Skrevet af Mads Peter Bach   
Onsdag, 09. februar 2022 09:49

Hermed indkaldes til generalforsamling i Aalborg Skyttekreds

MANDAG D. 28/2 2022 kl. 19:00

I vores klubhus i Dall, Furdalsvej

Dagsorden ifølge vedtægter:

 1. valg af dirigent
 2. aflæggelse af beretninger
 3. forelæggelse af det reviderede regnskab
 4. behandling af forslag
 5. fastsættelse af kontingent
 6. valg af bestyrelse:

   på valg er

  • Kasserer Lars Ørum
  • Bestyrelsesmedlem Claus Rittig
  • Sekretær Elizabeth L. Andreasen
  • Suppleant Henrik Thomsen
 7. Valg af 2 revisorer og 1 fanebærer, med tilhørende suppleanter
  • Revisorer Bjørn Meldgaard og Tomas Lauridsen, suppleant Jesper Thomsen
  • Fanebærer Torben B. Rasmussen, suppleant Tim Johansen
 8. eventuelt

Forslag skal være formanden i hænde senest 24/2-2022

Der serveres som vanligt en let forfriskning. Af hensyn til serveringen må man gerne tilmelde sig på sedlen i Vesterkæret.

Vel mødt

Bestyrelsen

 

Senest opdateret: Onsdag, 09. februar 2022 09:49