Støtteforening, generalforsamling
Skrevet af Claus Rittig   
Fredag, 11. februar 2022 16:16

Generalforsamling i Støtteforeningen for Aalborg Skyttekreds

Som vanligt afholder Støtteforeningen ordinær generalforsamling efter den ordinære generalforsamling i Aalborg Skyttekreds

 

Mandag d. 28/2 2022 kl. 19.00 i klubhuset i Dall, Furdalsvej 15, Dall

Udskudt grundet Covid 19 fra februar 2021

 

Generalforsamlingen har følgende dagsorden.

 

- Valg af dirigent

- Formandens beretning v. Bo

- Aflæggelse af regnskab v. Bo

- Behandling af indkomne forslag

ingen indkomne forslag

- Valg af bestyrelsesmedlemmer

Elisabeth Lykholt Andreassen, bestyrelsesmedlem som repræcentant for AaS,ventes at blive udpeget igen.

- Valg af revisor,

Tomas Lauritsen, modtager genvalg

- Fastsættelse af kontingent

bestyrelsen foreslår uændret 50,- for 2022

Hvis det kan godkendes, udsendes opkrævning til dem der endnu ikke har betalt

- Eventuelt

 

Forslag sendes på mail til stotteforening.aas@gmail.com

senest torsdag d. 24/02

 

Vel mødt

 

Bestyrelsen