Indkaldelse til Generalforsamling 2024
Skrevet af Claus Rittig   
Mandag, 15. januar 2024 21:22

Generalforsamling i Aalborg Skyttekreds

 

Hermed indkaldes til generalforsamling i Aalborg Skyttekreds

 

Lørdag d. 3/2 2024 kl. 10:00

I vores klubhus i Dall, Furdalsvej

 

Dagsorden ifølge vedtægter:

valg af dirigent

aflæggelse af beretninger

forelæggelse af det reviderede regnskab

behandling af forslag

fastsættelse af kontingent

valg af bestyrelse:

 

på valg er 

Næstformand  Claus Rittig (Modtager ikke genvalg)

Kasserer Lars Ørum Pedersen (Modtager genvalg)

Sekretær Elizabeth L. Adreasen (Modtager genvalg)

Valg af 2 revisorer og 1 fanebærer, med tilhørende suppleanter

Revisorer Joakim Hjort og Tomas Lauridsen

Revisor suppleant Jesper Thomsen

Fanebærer Torben B. Rasmussen ”Rasser”

Fanebærer suppleant Tim Slot

 

eventuelt

 

Forslag skal være formanden i hænde senest Lørdag 27/1-2024

Der serveres som vanligt en let forfriskning. Af hensyn til serveringen må man gerne tilmelde sig på sedlen i Vesterkæret.

 

Vel mødt

Bestyrelsen