Generalforsamling i Støtteforeningen
Skrevet af Claus Rittig   
Torsdag, 12. januar 2023 19:38

Generalforsamling i Støtteforeningen for Aalborg Skyttekreds

Som vanligt afholder Støtteforeningen ordinær generalforsamling efter den ordinære generalforsamling i Aalborg Skyttekreds

Søndag d. 12/2 2023 kl. 10.00 i klubhuset i Dall, Furdalsvej 15, Dall

Generalforsamlingen har følgende dagsorden.

- Valg af dirigent

- Formandens beretning v. Jesper

- Aflæggelse af regnskab v. Jesper

- Behandling af indkomne forslag

- Valg af bestyrelsesmedlemmer

på valg Lars Dyhrmann Mathiassen, sekretær

- Valg af revisor,

- Fastsættelse af kontingent

bestyrelsen foreslår uændret 50,- for 2023

- Eventuelt

Forslag sendes på mail til stotteforening.aas@gmail.com

senest onsdag d. 8/2

Vel mødt

 

Bestyrelsen