Pistolskydning på Vesterkæret
Skrevet af Rittig   
Tirsdag, 10. november 2015 17:54
Hej Pistolskytter,
Adgangsforholdene i Vesterkæret er ikke imponerende for tiden. Grundet skolens ombygning, er der ikke parkering i skolegården denne vinter, og det kan måske vare så længe at det også rækker ind i næste vintersæson.
Men vi arbejder sammen med skolen om igen at åbne mulighed for parkering i skolegården, når ombygningen er slut – derfor vil vi gerne at I respekterer at der IKKE må parkeres i skolegården i år, heller ikke selvom man godt kan flytte afspærringen.

Vi har heldigvis mange frivillige vagter og mange medlemmer. Og der er en dejlig tilstrømning af nye medlemmer. Det betyder at vagterne kan have svært ved at kende alle, og vi laver derfor nu en justering omkring skydning med grov-kalibre på Vesterkæret.

 

Bestyrelsen har besluttet at vagterne skal bede om at se gyldigt medlemsbevis eller “begynderbevis”, såfremt de ikke kender navnet på det medlem , der ønsker at skyde.

Medlemsbevis, er den kvittering for betaling af medlemsskab, som våbenejere alligevel skal bære, for at kunne transportere våben – enten den “nederste slip” på indmeldingsblanketten, underskrevet som kvittering på kontingentbetaling, eller et print fra din netbank eller lignende.

Begynderbevis er det lille "klippekort" man får udleveret på intro-aftnerne.

 

Da det slider hårdt på banerne at der skydes med grovvåben håndhæver vi nu den tidligere beslutning om at enhver, der ønsker at skyde med grov, skal have en skydning på cal. 22 på mindst 240 point.

Der vil være en grøn mappe, hvor man kan sætte sit udprint, husk at påføre navn og dato.  Det vil give vagterne mulighed for at tjekke, at du er kvalificeret til at skyde grovvåben på Vesterkæret.

Da ordningen primært er for at hjælpe vagterne, og begrænse vedligeholdet på banerne, vil vi gerne at ALLE laver en .22 skydning til mappen, også selvom du har skudt grovvåben i årevis.

 

Mvh.

 

Bestyrelsen.