Indkaldelse til generalforsamling
Skrevet af Mads Peter Bach   
Mandag, 07. januar 2013 11:37

Hermed indkaldes til Generalforsamling i
Aalborg Skyttekreds
Onsdag d. 06/02 kl. 19.00


I Motions- og foredragssalen, Haraldslund, Kastetvej

Dagsorden ifølge vedtægter:

 

 1. Valg af dirigent
 2. Aflæggelse af beretninger
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab, herunder regnskab for ”tutten”
 4. Behandling af forslag:
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Valg af bestyrelse:
  • Valg af formand, konstitueret er Elizabeth L. Andreasen (modtager valg)
  • Ekstraordinært valg af næstformand, konstitueret er Henrik Lindberg (modtager valg)
  • Valg af bestyrelsesmedlem Christian Frost (modtager valg)
  • Valg af 1 suppleant
 7. Valg af 2 revisorer og 1 fanebærer med tilhørende suppleanter
 8. Eventuelt
  • Orientering om nyt ”tut” udvalg


Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 7 dage før.
Af hensyn til traktementet bedes du tilmelde dig på opslag i Vesterkæret eller hos formanden 98191987/ elbo@lykholt.dk

Vel mødt
Bestyrelsen

Attachments:
FileBeskrivelseFile size
Download this file (indkaldelse til Generalforsamling 13.pdf)indkaldelse til Generalforsamling 13.pdf 32 Kb
Senest opdateret: Mandag, 07. januar 2013 11:38