Referat fra bestyrelsesmøde 21.01.2019
Skrevet af Claus Rittig   
Søndag, 03. februar 2019 22:28

Referat fra bestyrelsesmøde 21.01.2019

1. Den nye SKV procedure skal meldes ud! SKV har – med EN dags varsel – udmeldt en ny SKV procedure for SKV2 ansøgning, som vi skal efterleve. Nu SKAL SKV ansøgning altid udfyldes ”på computer” (altså et device). Betaling skal ske på MobilePay eller via Bank overførsel, IKKE kontant, dette for at vi kan registrere betalingerne, så altid på beløbet. MB lægger ne SKV blanket på vores hjemmeside med forudfyldte formandsoplysninger. Ved aflevering af SKV blanket til formanden, skal dokumentation for betaling forevises.

2. Version 3 af Sikkerhedsbestemmelserne er nu kommet! Det har været en hård fødsel, men vi skal nu kun logge skydning for ikke-SKV godkendte skytter – dvs nye prøveskytter og event deltagere. Så snart skytten er SKV6 godkendt (eller på anden måde SKV godkendt), skal skydningen ikke længere logges. Proceduren med billed-ID ved lån af våben skal stadig håndhæves. Den nye Skydelederprøve, som alle der vil træne selv skal tage, er stadig ikke klar.

3. Forberedelse af Generalforsamling. EL tjekker om Joakim vil være dirigent igen. Der er ikke indkommet nogle forslag. Lad os nævne der, at vi holder en sikkerhedsbestemmelses aften, med mulighed for at tage prøven bagefter.

4. MB laver en AAS stævnekalender med i Google til koordinering.

5. Årets Pistolterræn stævne bliver 4.-5. Maj. CR laver en indbydelse. Vi lufter ideen om en kombi-stævne (Riffel og Pistol) på Generalforsamlingen. Planen er: 50m og 200m riffel, 25m pistol og Steel Challenge.

6. Parkeringsmarkeringen i Dall er ved at gå i forfald. AB giver den et facelift.

7. Snart er der start på sommersæson’en i Dall. CR laver en udmelding til alle medlemmer. Riffel starter 8. April, Pistol starter 3. April.

8. Der skal klargøres til ny sæson i Dall. AB sætter en dato, og organiserer tropperne.

9. Banerne i Dall skal godkendes af politiet. MB forbereder processen.

10. Debat om forbedring af pistol-intro. Fastholdelsen af de nye medlemmer ser ikke for imponerende ud. Vi arbejder videre med det efter GF.

11. Debat om et socialt- og skyde-arrangement for alle medlemmer. Vi lader os inspirere af ”Nak&Æd” TV programmet. Vi sigter efter April, måske 10. April.

12. Støtteforeningen har for få medlemmer. EL overbringer nogle forslag til Carsten Ullerup, og så propaganderer vi lidt til GF.

13. Arrangementet ”Aalborgs bedste” ved borgmesteren skal forberedes. LØ finder nogle billeder, MB skruer noget ordentlig tekst sammen.

14. EL inviterer den nyvalgte formand for DGI/Skydning Nordjylland til at sige et par ord på GF om hvad han forventer sig af denne post. Så får vi præsenteret at AAS stadig holder denne formandspost (og store dele af udvalget)

15. LØ forelagde regnskabet. Overskud på 107.000kr. Det går faktisk meget godt.

16. Vi mangler reservedele til Benelli’erne. De bruges flittigt, og slides. CR bestiller 10 magasiner og 10 slagstifter.

17. AB foreslår et udhæng over porten til materiale depotet i Dall. Der løber nogle gange vand ind. AB indkøber selv.

18. Nu skal vi have lavet de kuglefang på Vesterkæret. MB + LØ + AB starter projektet. Der er muligvis masonit til bagplader i Dall.