Referat fra bestyrelsesmøde 01.05.2018
Skrevet af Claus Rittig   
Søndag, 03. februar 2019 20:59

Referat fra bestyrelsesmøde 01.05.2018

1. Pistolterrænstævne ser fint ud – 394 tilmeldte skydninger (fordelt på 172 skytter). For første gang i mange år HAR vi banegodkendelse, så politiet behøver først godkende igen EFTER terrænstævnet er afviklet.

2. Vi afholder Riffel stævne 2. + 3. Juni.

3. Camp Bølle vil gerne låne 10 pistoler i weekend’en 29.-30. Juli til en Riffel træningssamling. LØ kan transportere dem. Det er godkendt.

4. Vi har stor succes med Benelli pistolerne, så vi køber 5-7 mere af Leo Nielsen (LN-Trade) Beslutningen blev egentlig truffet for længe siden, men ikke effektueret. CR sætter det i gang.

5. Der er kommet en forespørgsel fra Johannes, om lån af klubhus til hans 30-års fødselsdag. Debat om retningslinjer for anvendelse af klubhuset. Principiel stillingtagen til anvendelse: Ingen private fester, kun skytte- og klub-relaterede aktiviteter. (Og dermed , beslutter vi at sige pænt nej).

6. Der er DGI Aktivitetsmøde i Jammerbugt Idrætscenter 22/5. Vi deltager med LØ, EA, CR, Tomas Lauridsen, Bo Lykholt og Allan Nielsen.

7. Vi vil gerne have miljø- og sikkerhedsgodkendt riffelbanen til skydning på 100m med jagtvåben. EA diskuterer mulighederne med Skydebaneforeningen Danmark.

8. Tilbud på ammunition fra Guntex. Debat og beregninger, men det er for dyrt. Afvises.

9. Til Pistolterrænstævnet laver vi tilbud på Magtech 9mm LRN ammo, for vi har ca. 5000 på lager, og de sælger ikke. (Men vi sælger ikke med tab).

10. Der skal bedre lys på Pistolbane A. AB tester de armaturer vi allerede har, og laver et forslag til en løsning.

11. Den ”midlertidige” telefonmast der er opstillet ved klubhuset til mobilnet bliver pillet ned igen. Den virker elendigt.

12. Kasper Sc. Får en C-nøgle (indgår i vagt-hold)

13. Kuglefang på Vesterkæret skal skiftes inden vinteren. De er slidt op. Vi indkøber nye Hardox plader efter sommerferien. MB undersøger priser og indhenter tilbud.

14. Vi skal have bygget halvtag mellem containerne ude ved bane I og J. AB og MB planlægger og projekterer, vi har vist allerede træ til det. MB indkøber det vi mangler.

15. Debat om hvad kriterierne for at kunne indgå på Pistol vagthold skal være. Vi fastlægger: Vagt skal være kendt ansigt i foreningen, skal kende regelsættet (sikkerhedsgodkendelse og miljøgodkendelse). MB laver vagt plan og allokeringer – vagter får ca. 4-5 vagter pr sæson.