Referat fra bestyrelsesmøde 17.08.2017
Skrevet af Claus Rittig   
Tirsdag, 06. februar 2018 18:59

Referat fra bestyrelsesmøde 17.08.2017

 

 • - Debriefing på Landsstævne 2017, kæmpe succes såvel økonomisk som sportsligt og organisatorisk. Vi har fået meget ros!
 • - Lokalet på Vesterkæret Skole har igen været oversvømmet. Skade service er på opgaven.
 • - Badeværelset i klubhuset i Dall er stadig ikke udbedret. LØ holder bygherrren op på udbedringen.
 • - Vi har modtaget en forespørgsel fra DSU/Sortkrudt om mulighed for at afholde store stævner på sortkrudt, fx Nordisk Mesterskab. Vi er ikke godkendt til sortkrudt, og ønsker pt ikke at gå ind i det, det er næppe i medlemmernes interesse. EL forespørger Vodskav om ikke de er interesserede (vi ville i øvrigt nok gå Vodskov i bedene, for de er en større sortkrudt forening).
 • - Andreas Danko forespørger om mulighed for at afholde kurser i terrænet i Dall. Vi har tidligere besluttet den linje, at vi ikke ønsker Dall anvendt kommercielt, og ikke ønsker at prioritere sådanne tilladelser/forsikring. Vi kan afholde AAS kurser med Andreas som instruktør, med fx et kursistgebyr på X kr + 100kr pr deltager, og så kunne der være et honorar til kursusholder på Y kr. Det svarer vi Andreas, som så må finde en passende form.
 • - Sæsonplanlægning! Terrænpistol stævne bliver 4. – 5. Maj. Dall Challenge (IPSC) 26. – 27. Maj.
 • - Nyt tiltag: Nat-terræn pistol (ikke nålestævne, i år kun for medlemmer og særligt indbudte) 20. Oktober. Starter med let spisning, derefter skydning fra kl. 18-19 stykker. EL er tovholder.
 • - Vi vil afholde en ”hjælper fest”, en tak for hjælpen i et hårdt år. Dato bliver 10. November, og det skal være med spisning, hygge, live-musik og hele molevitten.
 • - Årets våbenkontrol planlægges til 11. Oktober og 24. Oktober.
 • - Det er igen tid til at indhente børneattester. LØ og EL bikser noget sammen. Der skal søges på instruktørerne.
 • - Vi udlåner en nøgle til et tilbagevendt medlem med ambitioner. (Maibritt Sommer). EL rykker Jan E for tilbagelevering af nøglen han lånte under landsstævnet.
 • - Vi skal have afholdt møde med ankermænd på opgaver/aktiviteter 11/9 kl. 17:00 til spisning, vi kunne godt bruge input til den proces vi startede i ”stærk i forening” forløbet.
 • - Vesterkæret skal klargøres til vintersæson’en. Kuglefanget trænger til et eftersyn. LØ + AB tjekker og planlægger.
 • - Thomas B Madsen har forespurgt om Biathlon er noget vi kunne tænke os at starte op. Vi tror interessen i foreningen er begrænset, men foreslår at han løber det i gang. Cimbrerhøje skytteforening har muligvis startet noget op, det kan vi støtte op om, hvis der er interesse.
 • - Wifi masten i Dall duer ikke. Den blev opsat i forbindelse med LS2017, men kom ikke til at virke. LØ har en kontakt han vil få til at undersøge muligheder for bedre wifi dækning.
 • - Klubhus i Dall skal indrettes lidt mere hyggeligt. Thomas Herskind har et stort foto fra LS2017, AB har også et. EL tjekker om Aida kan lokkes til at sætte det professionelt op, og måske også en frise med nogle af de mange historiske billeder vi har. (AB finder dem frem).
 • - Vi skal have lavet en tavle til logning af skud til logbogen i Pistolsektionens kontor, noget whiteboard med WB markers.
 • - 25m banerne i Dall skal males ude og inde. Epoxy på gulvene. Jes arbejder på et tiltag. EL tjekker om vi kan få kommunal arbejdskraft eller andet til noget af opgaven.
 • - Der er indrettet et par luft baner på 50m anlægget i Dall, de mangler blot endelig godkendelse. Der skal være 5 baner, men vi inviterer politiet ud til godkendelse, hvorefter den gamle boks fjernes, så de sidste baner kan etableres.
 • - JSF rykkes for indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling og representantskabsmøde, til valg af delegerede til DSU’s ekstraordinære repræsentantskabsmøde hvor strukturændringerne i organisationen skal behandles.
 • - ”Nyt” medlem Jakob Fromm har forespurgt på at få sin pistol registreret som klubvåben. Han ar mangeårig skytte i Tyskland, som er flyttet til Danmark, så vi tager de ekstraordinære omstændigheder i betragtning, og tillader hans overflytning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Næste møde er ??.10.2017.