Referat fra bestyrelsesmøde 23.01.2017
Skrevet af Rittig   
Tirsdag, 06. februar 2018 18:57

Referat fra bestyrelsesmøde 23.01.2017

 

 • - Status på Klubhus projektet: Nu er der monteret borde og stole. Generalforsamling afholdes i Dall i klubhuset med engangsservice, da servicet er griset efter langt ophold i riffelhuset. Alarmens godkendelse håndteres af Tom Wendell. Han holder også en intro til alarmen for alle vagter, når vi rykker udendørs til sommer-sæsonen. Lars Ørum skal have en nøgleoversigt, den sender CR.
 • - Generalforsamling, forberedelse. Vedtægtsændringer drøftet, der skal ændres i §1, §3, §4, §14 og §16. CR sammenfatter et oplæg.
 • - MB og CR deltager til JSF Repræsentantskabsmøde 26/2 i Viborg. Vi skal sikre os mod flere selvstramninger på hvilke våben der må anvendes til sportsskydning i Unionen.
 • - Terrænstævne. CR forfatter en indbydelse og opsætter den på hjemmesiden, Facebook (er den allerede) og i DGI’s kalender. Dato bliver 29/4. Kan Tomas Lauridsen oprette stævnet i DGI Stævne system igen i år?
 • - DGI vil gerne afvikle et prøvestævne op til LS2017 i Dall for at holde generalprøve på skiveskift. Der skal skiftes mellem pistol og riffel terrænmål, så de to skydninger kan afvikles på hinanden følgende dage.
 • - Orientering om et initiativ fra Jægerforbundet i samarbejde med DGI om at jagtrifler med tilsvarende kalibre som skytteforenings rifler, kan komme i samme våbenklasse, så de kan benyttes på DGI skydebaner under de eksisterende godkendelser. Tidshorisonten er 2017.
 • - MB annoncerer de ændrede skydetider i LS2017 ugen, der skal flyttes lidt rundt, for at alle skydninger kan afvikles.
 • - Finansiering af nye skydehuse på bane A og B er diskuteret på møde med DGI Nordjylland Skydning (EL + MB deltog). Det ser ud til 330Kkr fra Skydebaneforeningen Danmark (mest som tilskud, men noget af det som lån). Aalborg kommune har jo allerede givet 80Kkr, vi kan nok yderligere få ca. 75Kkr. DGI Nordjylland Skydnings bidrag ender nok på 100Kkr i tilskud og 75Kkr med en samarbejdsaftale (adgang til stævner og andet i skydehuset). I alt ser det ud til vi selv skal bidrage med 100Kkr af de ca. 700Kkr det kommer til at koste. LØ rykker for byggetilladelse.
 • - Mens huset bygges, blive bane C til 25m bane. Huset forventes færdigt omkring 1. Maj.
 • - Vi bygger på ”Stærk i forening” projektet, og indbyder en lille kreds til at hjælpe med etablering af udvalg, så bestyrelsen kan koncentrere sig om udvikling af foreningen, og udvalgene kan stå for driften. Udvalgene får ikke blot opgaven, men også det tilhørende ansvar, også økonomisk.
 • - EL tager kontakt til Lars Kjeldgaard for om han kan være tovholder på flise belægningen op til riffelbanen.
 • - Bestyrelsens ”Jule”frokost flyttes til 4. Februar, da vi har travlt med GF forberedelse.
 • - EL vil gerne at alle prøver at finde nogle fotos til udstilling ved ”Aalborgs bedste” arrangementet for danmarksmestrene hos borgmesteren.
 • - LØ gav et økonomisk overblik.
 • - Der skal strammes lidt op på vagterne. CR udsender mail til vagtlisten om at defekte våben skal meddeles til Carsten Ullerup, så de kan blive repareret. CU skal have besked enten ved opringning eller SMS. Pistolerne skal opmærkes med Manila-mærker, og stilles på gulvet i boksen.