Referat fra bestyrelsesmøde 10.10.2016
Skrevet af Claus Rittig   
Mandag, 23. januar 2017 01:20

Referat fra bestyrelsesmøde 10.10.2016

 

  • - Våbenrenseaften (kursus i pistolrensning) planlægges til 2. November. CU afholder, CR indkalder til kurset. CU har endvidere ansøgt om bøssemager tilladelse, for at kunne reparere og rense vore våben lovligt i sit hjem.
  • - Koordinering af aktiviteter på klubhus projektet
  • - Arbejdsweekend planlægges til 22. og 23. oktober. CR udsender indbydelse og laver et opslag på Vesterkæret.
  • - Der er indhentet tilbud på belægningssten i størrelsesordenen 20.000kr
  • - Skydebaneforeningen Danmark behandler vores ansøgning om støtte til skydehuse i den kommende uge.
  • - LS2017 Kickoff møde: AAS tilmelder 35 mand som hjælpere til LS2017. EL laver et oplæg til at hverve hjælpere.
  • - Der var ingen fremmødte vagter på pistol-aften i onsdags. CR udsender en reminder med vagtlisten
  • - MB foreslår at bruge et system ”NemVagt” til vagtholds administration. Det vil kunne sende SMS reminder til vagterne
  • - Så er der møde i Stærk i Forening på torsdag. MB udsender reminder til de indbudte
  • - LØ og Politiassistent Koch har aftalt godkendelse af Vesterkærets baner næste uge. Den mundtlige aftale om godkendelse er forlænget.