Referat fra bestyrelsesmøde 12.04.2016
Skrevet af Claus Rittig   
Mandag, 23. januar 2017 01:18

Referat fra bestyrelsesmøde 12.4.2016

 

 • - Gennemgang af nye ordensregler v. MB. Enighed om et par mindre tilrettelser.
 • - Status på klubhus byggeri. Skydebaneforeningen Danmark er orienteret om projektet. Nu sker det endelige skift af bygherre, og vi skal have et mini-rensningsanlæg i stedet for sivebrønden (krav fra kommunen).
 • - Der indhentes tilbud på 2 x dobbelt carport til overdækning af terrasse, og tilbud på alarm indhentes fra Sikring Nord.
 • - Orientering på LS2017 status. (Det skrider ikke hurtigt fremad…)
 • - Holger arbejder på at skaffe telt til terrænstævnet, riffelstævnet og måske til Dall Challenge (IPSC)
 • - Mail-teaser om LS2017 29. Juni til 1. August (Se LS2017.dk)
 • - Skydebaneforeningen Danmark har Generalforsamling 11. Juni.
 • - Vi undersøger om Skydebaneforeningen Danmarks projekt om ”Fremtidens Skydebaner” kan bruges til løft af tilladelser – fx jagtvåben på riffelbanerne eller støjdæmpning, eller nye pistolhuse på bane A og B.
 • - DGI afholder hjælpetræner kurser. Vi undersøger lige kvaliteten før vi melder nogen til.
 • - Status på klargøring i Dall – der mangler kun en beton-kanon fuld sand på bane B
 • - Der er miljøsyn 21. April
 • - Vi har nu samarbejdsaftale med skytteforeningerne i Hjørring og Aalborg politi, så deres folk må benytte deres tjenestevåben på vore baner
 • - Vi planlægger afholdelse af en Foreningsworkshop, så alle skal lige overveje hvem der vil være gode at involvere. Vi går efter 10-15 folk, ligeligt fordelt på riffel og pistol.
 • - Status på terrænpistol stævne: Der arbejdes hårdt.
 • - Personsag. Et medlem har overtrådt vore regler for brug af Dall. MB laver et udkast til henvendelse, formanden sender det til medlemmet.
 • - Så skal vi igen indhente børneattester. EL laver liste over folkene, LØ initierer proceduren.
 • - MB orienterer om at det nye IT system er påbegyndt. En prototype er under opbygning.