Referat fra bestyrelsesmøde 27.01.2016
Skrevet af Claus Rittig   
Mandag, 23. januar 2017 01:15

Referat fra bestyrelsesmøde 27.1.2016

 

 

  • - Det er nødvendigt med nogle små justeringer til Vedtægterne, dette indføres næste år (da det er for sent nu)
  • o I §1 udskiftes vendingen ”Nordjyllands Amt” med ”Region Nordjylland”
  • o I §4 stk 3 tilføjes ”Kun våben som er lovligt i skyttens besiddelse må benyttes”
  • - Den beklagelige manglende rykker på kontingentopkrævningerne i år, samt omlægningen af kontingent opkrævning til at foregå pr mal, har resulteret i en medlemsnedgang fra ca. 300 medlemmer til ca. 230. Omlægningen kan ikke kaldes en succes, og vi går tilbage til at udsende kontingent opkrævninger på gammeldags brev.
  • - Byggesagen skal i offentlig høring i 4 uger, derefter forventes ca. en uges sagsbehandlingstid, og så kan byggeriet starte.
  • - Mads Bach har startet dialog med Skydebaneforeningen Danmark om støjberegning på støjdæmpende foranstaltninger, for at forberede fremtidige udvidelser af skydeterræn’et i Dall.

 

 

 

 

 

 

 

 

Næste møde er 14. Februar

Senest opdateret: Mandag, 23. januar 2017 01:16