Referat fra bestyrelsesmøde 14.12.2015
Skrevet af Claus Rittig   
Mandag, 23. januar 2017 01:14

Referat fra bestyrelsesmøde 14.12.2015

Formandens punkter.

 • - Finansiering af nyt klubhus er på plads:
 • o 950.000kr fra Aalborg Kommune
 • o 650.000kr fra Skydebaneforeningen Danmark
 • o 300.000kr i rentefrit lån, også fra Skydebaneforeningen Danmark
 • - Endeligt byggetilbud er valgt: Lund&Staun til ca. 1.986.000kr incl. Alt pånær udeareal og boksdør.
 • - Milton huse var for dyre, Lux og Hoskompagniet var heller ikke konkurrencedygtige.
 • - Orientering om projektets detaljer og forventet tidsplan. Vi kommer forventeligt til at holde Terrænpistol stævne i April uden klubhus.
 • - Debat om støtteforeningens formål og aktiviteter.
 • - Planlægning af Generalforsamling ca. 20/1-2016. CR laver indkaldelse, når EL har reserveret lokaler.
 • - Kan Frants Pedersen evt. spørges ind til hårde hvidevarer og løsøre til køkken i klubhus?
 • - AB tjekker op på logistik omkring nedrivning af gammelt klubhus – containere til bortskaffelse osv.
 • - Projekt Stærk i Forening: Bestyrelsen laver et planlægningsmøde, inden vi senere sætter endnu et møde op med foreningskonsulenten.
 • - CR planlægger 2 stk brush-up kurser for nye pistolskytter, og et for nye IPSC skytter i Januar/Februar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Næste møde er 11. Januar