Referat fra bestyrelsesmøde 15.09.2015
Skrevet af Claus Rittig   
Mandag, 23. januar 2017 01:11

Referat fra bestyrelsesmøde 15.09.2015

Diverse…

  • - Gennemgang af detaljeret (revideret) tilbud fra Milton Huse. Debat om detaljer i tilbuddet. Nu afventer vi behandling af finansieringen hos Skydebaneforeningen Danmark
  • - Vi skal have lavet udmelding om vintersæson og nedbrydning af klubhus i Dall (over 2 weekends ultimo Oktober).
  • - Vi har fået udskudt vandprøverne i Dall igen
  • - Projekt ”Stærk i forening” blev debatteret. Beslutning: Vi søger om deltagelse.
  • - Kort orientering fra SIFA om TV bingo sagen.
  • - Renovering af kuglefang på Vesterkærets baner skal igangsættes. MB + AB arbejder videre med dette.
  • - Klargøring af banerne på Vesterkæret planlægges til 26/9 kl. 9:30. Der er undervejs bespisning af de fremmødte.
  • - Vagtplan for vinterhalvåret debatteret, og fastlagt.
  • - Henrik Svane’s B-nøgle inddrages, og erstattes med en C-nøgle, da vi mangler B-nøgler til vagthold. (CR)
  • - Tomas Lauridsen bytter nøgle med Henrik Lindberg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Næste møde er 19.10.2015.

 

Derefter:  09.11.2015