Referat fra Generalforsamling i Aalborg Skyttekreds 2019.
Skrevet af Claus Rittig   
Søndag, 03. februar 2019 22:50

Referat fra Generalforsamling i Aalborg Skyttekreds 27.01.2019.

 

Dagsorden iflg vedtægterne:

 

- Valg af dirigent

- Aflæggelse af beretninger

- Forelæggelse af det reviderede regnskab

- Behandling af forslag

- Fastsættelse af kontingent

- Valg af bestyrelse samt suppleant

- Valg af revisorer, fanebærer og suppleanter

- Eventuelt

 

Valg af dirigent.

 

Joakim Hjort blev foreslået af bestyrelsen. Joakim blev valgt.

Joakim konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

 

Aflæggelse af beretninger.

 

Formanden fremlagde sin beretning. Der var enkelte forespørgsler og uddybende kommentarer.

 

Forelæggelse af det reviderede regnskab.

 

Kassereren fremlagde regnskabet, med et overskud på107.000kr. Regnskabet blev godkendt uden kommentarer.

 

Der blev i denne forbindelse spurgt til om vi var opmærksomme på hvor meget ammunition vi må opbevare. (Det kontrollerer vi efterfølgende, og iværksætter om nødvendigt korrigerende handlinger).

 

Bjørn Meldgaard fremlagde Tuttens regnskab. Dette havde overskud på 7.000kr.

Kassebeholdningen er ca. 32.000kr, og det skal den helst være, så der er luft til indkøb op til større stævner.

 

Behandling af indkomne forslag.

 

Der var i år ingen indkomne forslag.

 

Fastsættelse af kontingent.

 

Kontingentet blev foreslået uændret, dette blev vedtaget.

Valg af bestyrelse samt suppleant.

 

Valgt til bestyrelsen blev som formand Elizabeth Lykholt Andreasen (genvalg). Valgt til bestyrelsesmedlem blev Anders Bystrup (genvalg). Valgt som suppleant til bestyrelsen for 2 år blev Henrik Thomsen (nyvalg).

Valg af revisorer, fanebærer og suppleanter.

 

Som revisorer valgtes Bjørn Meldgaard og Mette Skjoldgaard (genvalg).

Som fanebærer valgtes Rasser (Torben Rasmussen) og som suppleant Tim Johansen (begge nyvalg).

 

Eventuelt.

 

 

Jesper Thomsen orienterede om at han var startet som formand for DGI/Skydning Nordjylland, og hvad han forventede at skulle arbejde med.

 

Der var stort set ingen debat.

 

Dirigenten takkede for god ro og orden og afsluttede generalforsamlingen.

 

 

 

Formandsberetning 2018

I forhold til de 2 forgående år har det –på nogle områder – været et lidt stille år for Aalborg Skyttekreds.

Men de år var også lidt specielle med nybyggerier og Landsstævne. Så det er nok ok at vi tog det lidt mere roligt i 2018

Det betyder dog ikke , at der ikke er sket en masse på andre fronter.

Rent sportsligt så har vi bestemt ikke lige stille i 2018. Vi har mange aktive skytter og der har været mange flotte resultater. 16 individuelle DM´er og 5 på hold – bare under DSU

På riffelsiden begynder flere års intens, målrettet indsats med de unge mennesker nu for alvor at bære frugt. Vores unge mennesker har præsteret utrolig flotte resultater i 2018 både nationalt og internationalt. Det kræver en stor træningsindsats og disiplin fra deres side men bag dem står frivillige trænere, coacher og ikke mindst kokke og kagebagere, som har ydet en stor frivillig indsats for at give de unge vejledning og et godt træningsmiljø. Det betyder også at vi er på vej til at blive talentudviklingscentrer under DSU og det kommer man ikke let til , skulle jeg hilse og sige…..

På pistolsiden var årets største begivenhed afholdelsen af Nordisk Mesterskab på terrænpistol i Dall i sept. Igen en kæmpe indsats af mange frivillige – også riffelskytter (Emil og Lars lavede et powerpointshow da banen skulle fremvises, som alle var ret imponerede over) og vi fik rigtig mange roser fra både ledere og skytter – det varmer jo altid mere når skytterne selv kommer og siger tak

Og oveni dette havde vi en nyskabelse – både Nordjysk mesterskab på riffel og Nordisk Mesterskab på pistol blev ”livestreamet” – efter en ide fra vores altid iderige skyttekonsulent og ligeså iderige Lars Ø

Det var sjovt og jeg er meget imponeret over hvor mange, der har fuldt med live og også set det efterfølgende – og nåja forbindelsen i Dall er jo ikke ligefrem optimal, så selvfølgelig er der plads til forbedring men det var nu en succes alligevel.

Endnu en positiv medieomtale – TV-Nord har lavet en programserie ” min nye hobby” hvor Claus instruerer programværten til pistolskydning . Planen var at både pistol –og riffelskydning skulle have været med, men en graviditet kom på tværs for liggende skydning (det var tv-værten, som var gravid…)

Jeg er utrolig stolt over at vi fortsat har så mange frivillige, der altid stiller op. Jeg tror på at det er fordi, vi har et miljø, hvor vi trives og skaber gode timer sammen når vi laver stævner og de mange andre opgaver, der ligger i en forening. Jeg tror også på at det har en selvforstærkenede effekt, dvs når vi får flere med i fællesskabet udenfor banen, bliver det bedre og nemmere og så har vi en positiv spiral. Vi har mange ildsjæle, som brænder for skydning og det er fantastisk. Et lille men er der dog – vi var 4 til klargøring af indendørsbanerne i sept…. Men det tror jeg helt sikkert var en enlig svale….

Som I vil høre om lidt når Lars fremlægger regnskabet så har der igen i år været afholdt en del eventskydninger, som altid med Bjørn som ansvarlig og mange hjælpere, det tjener vi en del penge på men det er bestemt også et stort arbejde, der lægges i det og jeg synes ikke, det er et urimeligt beløb når man tænker på arbejdet med det.

I vil også under regnskabet høre at der har været gang i ”tutten” også. Her ligger der også mange frivillige timer både i hverdagen samt ved stævner – mange af de penge bruges i løbet af året bla. på ”diverse fortæring” i forbindelse med arbejdsdage og det skal de bestemt også, men for at vi kan holde styr på udgifterne så er det meget vigtigt at i husker at notere, hvad i tager.

Vi havde i bestyrelsen udover det rent sportslige sat nogle mål for 2018om at afholde 2 medlemsmøder, vi holdt i hvertfald 1, så vi er da på vej, vores udvalg er heller ikke helt oppe at køre endnu, så det arbejder vi videre med. Det er altid en balancegang hvor meget/hvor lidt man skal lave af faste ting for at have styr på tingene uden at ”trætte folk” , den arbejder vi videre med.

Vi arbejder også videre med samarbejdet med vores hovedorganisationer. Det er ingen hemmelighed at vi har haft udfordringer med at få alle skytters sag talt i DSU – det er vores IPSC-skytter som ofte kan blive klemt/glemt men vi forsøger fortsat med dialog hvor vi kan.

Så går det lidt mere gnidningsløst med samarbejdet med DGI, selvom det også kan være lidt omstændeligt. Men her er vi utrolig heldige da vi både har en god skyttekonsulent og den nye formand for DGI nordjylland Skydning som medlemmer i Aalborg Skyttekreds – Jesper Thomsen afløste Peter Bentsen (fra AaS.) på idrætskonferencen i efteråret. Igen viser det noget om det store engagement, vores skytter lægger for dagen og jeg håber, vi kan være med til at skabe en positiv udvikling af skydesporten ved at støtte op om vores udvalgsmedlemmer. Som en sidebemærkning kan nævnes at pistoludvalget alle pånær en også kommer fra AaS.

Igen i år har ”bandepakken” fyldt en del for bestyrelse og formand. Ved start af forårssæsonen fik vi fastlagt og igangsat de nye procedurer med SKV6 og – for riffelafdelingen – den nye vane med fremvisning af ID. Det var bestemt en udfordring for vores vagter, som jeg synes de klarede – og fortsat klarer – til UG. Her skal også nævnes at logningskravene er blevet ændret, så det nu kun er skytter uden SKV6, hvis våbenlån skal gemmes i logningen, men da de stadig skal aflevere ID, så fortsætter vi indtil videre den nuværende praksis. Det er vigtigt at alle er opmærksomme på at kun personer med boksadgang, må hente våben i boksen, dvs. eks. Ungskytterne må ikke selv hente deres riffel. Vi har mange med boksadgang, så det bude være muligt at klare det i hverdagene, ellers så må vi have et par ekstra godkendt

Det stopper ikke her – efteråret har budt på Skydeleder-uddannelse, eller rettere en del udfordringer med at det ikke blev klart til ikraftttrædelse d 1 jan 19, så heldigvis blev de udskudt til 1/7.

Jeg vil gerne pointere at der ikke er noget nyt i at der skal være en ansvarlig skydeleder, det nye er at der er blevet strammet op, så man skal have bestået en eksamen for at kunne være det. Det skal være synligt, hvem, der er skydeleder, banekommandør mv og det klarer vi med de skilte, der er lavet til formålet.

Hen over foråret skal vi nok sørge for at alle, der skal have skydelederuddannelsen får det, den er blevet tilgængelig så i er velkomne til at prøve men vi vil også lave nogle aftner, hvor vi kan tage den sammen – ikke samme prøve men så der er mulighed for at hjælpe hinanden

Som noget andet nyt har SKV ændret procedurer, en af konsekvenserne af dette er at ansøgningerne skal være betalt før de behandles. Det betyder at vi har måttet ændre procedure, så for fremtiden sender jeg først ansøgningen afsted, når jeg har set kvittering for betaling. De betyder at man IKKE længere kan betale kontakt i kassen, da det ikke udløseren kvittering, men man kan vedlægge pengene kontakt med ansøgningen hvis man ønsker det. Jeg ser dog helst betaling via mobilpay eller overførsel.

Vi har ikke skrinlagt muligheden for at skyde på 100m i Dall, men om det bliver i 2019 tør jeg ikke sige. Det er hele tiden afvejelsen mellem den skydetid vi har, det vi kan få og risikoen for nye støjberegninger mv, vi forholder os til.

Lars og jeg har gennem længere tid haft et ønske om et fælles stævne med skydning på flest mulige baner i flere dage og det er i støbeskeen til sommer. Hvis det skal lykkes, så får vi igen brug for alle kræfter men det kommer I snart til at høre mere om.

Hermed sluttes beretningen