Referat fra bestyrelsesmøde 10.10.2018
Skrevet af Claus Rittig   
Søndag, 03. februar 2019 20:28

Referat fra bestyrelsesmøde 10.10.2018

1. To af vore medlemmer falder for aktivitetskravet ved dette års våbenkontrol, og har valgt at stoppe, og afhænde deres våben

2. Flere af de medlemmer som tidligere har haft problemer med overholdelse af aktivitetskrav, ses nu skydende. Det tolker vi som at vores udmelding om kontrollen har virket efter hensigten.

3. 3 nye Benelli MP95 er blevet leveret. CR tjekker leveringsstatus på de resterende 4 ved LN Trade.

4. Vi har fået en henvendelse fra Carina Borgen (via Holger), om vi kunne tænke os at være talentcenter for en pistolskytte fra Års, og en fra Frederikshavn. Vi er i proces med at blive talent center på Riffel, og efter en debat om hvad dette indebærer, beslutter vi at melde tilbage: Nej tak. Det er pænt meget arbejde, for blot to skytter, og ingen fra vores egen forening.

5. Tagrenden på riffelbygningen i Dall stopper ofte til. Der skal nu laves lidt reparationer på riffelbygningen.

6. Aalborg Kommune rykker for afslutning af vores byggesag i Dall. LØ tager kontakt for at aftale detaljerne. (Vores halvtag mellem containerne er ikke blevet lavet endnu, og overdækning mellem klubhus og riffelbane er heller ikke færdig).

7. LØ foreslår at vi ansøger DIF’s satsningspulje om 10 x 48.000kr til elektronisk markering på 25m Pistolbane i forbindelse med næste sæsons 25m bane satsning. Det prøver vi.

8. TV2Nord har taget kontakt, de vil gerne lave et indslag om skydning. Vi takker ja, og arbejder videre med sagen.

9. Der har været en forespørgsel fra Thisted Skytteforening, om de kan leje nogle baner i Dall samt vores stålmål, til at afvikle Steel Challenge stævner. MB kontakter dem, og snakker model for stævneafvikling og økonomi med dem, og laver en aftale. Vi har et krav om at skydelederen SKAL være fra AAS, men er ellers positivt stemt for forslaget.