Referat fra bestyrelsesmøde 04.09.2018
Skrevet af Claus Rittig   
Lørdag, 26. januar 2019 18:31

Referat fra bestyrelsesmøde 04.09.2018

1. Nordisk Mesterskab i Terrænpistol bliver livestreamet på Facebook og DGISkydning, stort oplæg præsenteret.

2. Gennemgang af planer for afvikling af NM Terrænpistol

3. Vi skal have klargjort til indendørs sæsonen. Der er ikke så meget at klargøre i år, men nogle af kuglefangene skal skiftes ud. MB er tovholder på opgaven. Klargøringsdag bliver torsdag 20/9 kl. 18:30. Indkaldelse på FB og mail til alle medlemmer, samt en reminder om våbenkontrol (og aktivitetskravet om min. 4 skydninger på 4 datoer).

4. Permanent godkendelse af banerne på VK hænger ved Aalborg Politi. MB rykker dem.

5. Det er tid for møde for riffelskytter og pistolskytter. LØ indkalder til Riffelmødet, Pistolmøde bliver 8/10 kl. 18:30

6. EL ønsker at fritages for instruktørvagter grundet arbejdspres på andre opgaver. MB retter vagtplanen til.

7. Grusvejen i Dall trænger til en reparation med stabilgrus. EL laver en aftale gennem Morten (medlem med gode kontakter), så den kan reppes til foråret. Det vil være spild at gøre det nu.

8. DGI Idrætskonference afholdes i Fjerritslev 10/11. Peter Bendtsen går af som formand for DGI/Skydning/Nordjylland. CR udsender mail til alle om nogen kunne være interesseret i at stille op til posten.

9. CR kommer på alarmselskabets call-liste i stedet for EL.

10. DGI har planer om et talent-center. LØ orienterer om projektet, diskussion om praktikken.

11. De, af vore egne skytter som vil skyde NM Terrænpistol skal tilmelde sig ved EL. Vi mangler stadig hjælpere, så meld også til EL med det.

12. Vi vil gerne have opdateret vores hjemmeside med demo-video’er af disciplinerne på pistol og riffel skydning.