Referat fra bestyrelsesmøde 12.06.2018
Skrevet af Claus Rittig   
Lørdag, 26. januar 2019 18:30

Referat fra bestyrelsesmøde 12.06.2018

 

1. Udmeld til alle medlemmer om årets våbenkontrol! De 4 årlige skydninger der kræves for at opfylde lovgivningens aktivitetskrav SKAL være på mindst 4 forskellige datoer. Flere skydninger på samme dato, tæller kun for EN aktivitet. Våbenkontrol bliver onsdag d. 10/10 og tirsdag d. 23/10 fra 18:30 – 20:30.

2. Der har været Aktivitetsmøde i DGI, og der blev vedtaget følgende:

a. Omskydning ved funktionsfejl genindført. Dog stadig kun omskydning ved FØRSTE funktionsfejl.

b. Stålmål må anvendes på Terrænpistol skydning.

c. Klasse UNG er nedlagt.

3. Udmelding til medlemmerne om SKV-3 godkendelser. Medlemmer der ikke ved om de har fået en SKV-3, beder vagten/skydeleder tjekke mappen i boksen, der skal foreningens kopi nemlig være. Skyttens kopi kan udleveres.

4. Nordisk Mesterskab i Terrænpistol – afvikles 15/9 i Dall. Vi skal bruge mange hjælpere!

5. Vi afvikler i AAS Riffeltræner og Pistoltræner 1 kurser for DGI i Dall i de kommende måneder.

6. Pistol indkøb: Vi har modtaget tilbud fra Leo Nielsen på 7 stk Benelli MP95 til ca. 50.000kr. Vi accepterer tilbuddet, og køber pistolerne.

7. Der skal lidt mere styr på vores undervisning. Vi skal have organiseret vore kurser mere regelmæssigt. EL prøver at overtale Holger W Sørensen til at holde ”Pistolkursus for let øvede”, han er godt kvalificeret til det. LØ prøver at overtale Thomas og Niels til at holde de tilsvarende Riffel-kurser. Vi vil gerne nå frem til fast 1 gang om året at holde dette overbygningskursus med mentaltræning og træningsplanlægning. Det arbejder vi videre med.

8. Udmelding om hvad vagter og instruktører har af pligter og opgaver (til vagter og instruktører). Der skal være:

a. 1 vagt (Pistol/Riffel) bemander kassen og er skydeleder for hhv pistol eller riffel. Riffel-skydelederen tager samtidig rollen som koordinerende skydeleder. Skydeledere er ansvarlige for at føre protokol over våbenlån.

b. 1 vagt (Pistol/Riffel) på baneafsnit som er banekommandør.

c. Minimum 1 fra pistol-instruktør holdet på baneafsnittet med begyndere, som er banekommandør.

d. 1 vagt (Pistol) cirkulerer rundt i terræn’et og fører tilsyn med banekommandører derude.

e. Skytter SKAL melde sig til skydeleder FØR skydning påbegyndes. På tavlen i Pistolhuset skriver skydeleder sit navn, dato og hvilken bane han findes på – bortset fra Onsdage 18:30 – lukketid, hvor skydeleder altid findes i kontoret i klubhuset. Betaling foretages INDEN skydning påbegyndes, gerne Mobilepay. Efter skydning noterer skytterne deres afgivne skud på tavlen i pistolhuset, så skydeleder kan føre miljø-protokol. Låst port betyder INGEN SKYDNING!

f. Udmelding om FB gruppen ”Pistoltræning i Dall” til alle løgle-havere. Den skal bruges, når det er muligt, så alle kan få så meget glæde som muligt af vore faciliteter.

9. Vi starter op med lørdagsvagter på Pistol (lørdags åbent) efter sommerferien. MB udsender regneark med vagtplan.

10. EL ansøger Bredbåndspuljen om mulighed for bedre mobildækning. Så må vi se om det kan føre til en løsning på problemet.

11. Der er planer om anlæg af letbane på Skydebanevej. Dette vil medføre parkeringsforbud på Skydebanevej. LØ diskuterer parkeringsmuligheder med Aalborg Kommune.

12. AB sætter maling af pistolhuse i gang via Henrik Svane. AB sætter lys op på bane B.

13. Riffelbanen har ikke længere nogen boks! Det har været et stort arbejde at bryde den ned, men nu er der plads til luft-baner. Der er lige en port der skal modificeres først, men der kan blive 4 eller 5 baner.

14. Der skal udsendes indbydelse til Sct. Hans fest. MÅSKE med bål, hvis afbrændingsforbuddet ophæves i Aalborg Kommune. LØ laver opslag.

15. AB foreslår indkøb af ny plæneklipper, der kan klare i terrænet. Prisen bliver omkring 12.000kr. Købet er godkendt.