Referat fra bestyrelsesmøde 12.03.2018
Skrevet af Claus Rittig   
Lørdag, 26. januar 2019 18:29

Referat fra bestyrelsesmøde 12.03.2018

- EL og MB del tager til Idrættens Årsmøde.

- Orientering om bandepakke-tiltagene.

o Log over ALLE pistoludlån! Alle nye skytter på pistol-intro’er skal registreres med navn/adresse/fødselsdato. Dette placeres i mappe i boksen, så alle med boksadgang har adgang til registreringerne. Dermed behøver kassevagter kun at registrere navn ved udlån, og det kan gøres på kassesedlen.

o Riffelsektionen har samme log-krav, så der skal laves en liste over alle riffelskytter i samme mappe, med samme oplysninger.

o Logning og dobbelt ID gælder for skytter over 15 år, skytter under 15 år skal stadig forevise ID eller medlemsbevis. Vi anbefaler at det er barnets forældre der identificeres ved våbenlån.

o CR opdaterer retningslinjerne, og offentliggør dem.

o Alt skal implementeres 1. April, og ikke som bekendtgørelsen siger, 1. Juli.

o CR forsøger at få lempet logningskravene, da de ikke er omtalt i bekendtgørelsen.

- Vi afholder vagt/instruktør møde om dette, for at få det implementeret ordentligt.

- MTB spor til Aalborg MTB marathon er igen lagt i vores bagvold (samme dag som pistolterrænstævnet). CR kontakter MTB koordinator for at få sporet flyttet, så det ikke konflikter med vores stævne.

- Ny praktik omkring vagter i Dall i sommerhalvåret debatteret: Kassen bemandes med 1 vagt fra pistolsektionen og 1 fra riffelsektionen. Disse skal have boksadgang. På 25m pistol banen sættes en vagt som skydeleder/banekommandør. Den 3. pistol-vagt bevæger sig rundt i terræn’et og holder styr på skydningerne her. Riffel klarer sig fint som hidtil med en skydeleder på riffelbanen.

- LØ + AB masseproducerer Skydeleder/Banekommandør skilte, så vi har nok.

- AB opdaterer banetilladelses skiltene på alle baner. Flere af dem trænger til en opfriskning.

- AB laver en to-do sektion på opslagstavlerne i Pistol”kontoret”, så folk der ikke kan deltage i arbejdsdage, kan lave noget på andre tidspunkter.

- Vi afholder fælles klargøringsdag 31.03 for alle. (Dette er allerede meldt ud). AB bestiller container til affald fra bortskaffelse af den gamle våbenboks på riffelbanen.

- Carsten Ullerup har testet mobilt net i Dall. Det trækker 25Mbit, det er jo ganske okay, så LØ undersøger om det kan erstatte fastnet linjen. Det kan spare lidt fjollede penge. Sensoren på 50m riffelbanen skal skiftes, for den giver alarm hver dag.

- Bygherren på Klubhuset har omsider udbedret badet i Dall (det havde forkert fald, så vandet løb ud til fordøren i stedet for i afløbet). Det virker nu.

- Gulvet i Vesterkæret (opholdslokalet) er blevet et problem. Det er konstant fugtigt, og CR har haft Lars Gregersen på besøg for at vurdere det. Han mener der allerede ER skimmelsvamp. ”Vandtilførslen” skal stoppes, og gulvet udbedres. På den længere bane skal vi nok have lokaler et andet sted. LØ taler med Aalborg Kommune om det (L. Stockholm).

- Så skal vi lave terrænskydning igen. CR laver en invitation og udmelding, Tomas opretter stævnet i stævneprogrammet, for at kunne bruge Skydetilmelding.DGI.dk. ”Toppen” på bane H skal graves af, så vi får plads til 6 standpladser, og så laver vi 6-mands hold. (det skal vi alligevel til det NM vi skal holde senere på året).