Referat fra bestyrelsesmøde 27.11.2017
Skrevet af Claus Rittig   
Tirsdag, 06. februar 2018 19:00

Referat fra bestyrelsesmøde 27.11.2017

 

 • - Orientering af EL fra DGI Landsmøde. Tomas Lauridsen valgt for formand for Pistoludvalget. Peter Bendtsen genopstiller ikke som formand for Skydeudvalget, der skal findes en ny.
 • - Orientering om bandepakke-tiltagene.
  • o Der skal nu laves SKV6 på alle der ikke har SKV2 eller SKV3. Det forventes at det bliver Online.
  • o Der kommer (en lille) begrænsning på hvilke kalibre der kan udlånes til nye og arrangementer.
  • o Og en masse andre mindre ting.
  • o Nye skytter, uden SKV6 SKAL være under opsyn (det er de også i dag).
  • o Der skal være en nedskrevet instruks til alle vagter om våbenudlån.
  • o Instruktører skal uddannes, det bliver forventeligt et 3 timers kursus med afsluttende prøve.
  • o Intet nyt om implementering af EU våbendirektivet endnu.
 • - DGI tilskudsregler bliver ændret. Der bortfalder noget tilskud til indskud. Alle bedes overveje til næste bestyrelsesmøde, hvilke aktiviteter AAS skal støtte økonomisk, og hvilke skytterne selv skal betale.
 • - Sæsonplan: Alle bedes medbringe liste med datoer over de planlagte aktiviteter. Sæsonplanen laves på næste møde!
 • - Der skal afholdes møde i Riffelsektionen (ligesom vi har haft i Pistolsektionen) for at følge op og bygge videre på ”Stærk i forening” forløbet.
 • - Generalforsamling planlægges til 11/2-2018 kl. 11:00 i klubhuset i Dall. I år laver vi valg til formand for Pistoludvalg og Riffeludvalg (som så konstituerer sig selv). Dette for at sikre en tovholder der kan få udvalgene til at starte ordentligt op.
 • - Der skal vinterlukkes for vandet i Dall. AB tjekker op på hvor det skal lukkes nu.
 • - Vi skal have afsluttet Pistol-bane byggeriet. AB afslutter med Fruensgaard byg.
 • - Der har været lidt tovtrækkeri med myndigheder omkring MOMS-retur på pistolbane byggeriet, men det er afsluttet og godkendt nu.
 • - De sidste paller fra byggeriet skal afleveres. EL undersøger om de kan afhentes.
 • - Folkeoplysningsudvalget har været på besøg i Dall til besigtigelse af klubhuset. Vi har en ret stor goodwill konto hos kommunen lige nu, især pga den store indsats ved Landsstævne 2017.
 • - Skydebaneforeningen Danmark har også været på besigtigelse (med baggrund i finansieringen). Også her udtryktes stor tilfredshed.
 • - Våben eftersyn – gik fint i år! Vi skal dog være grundige omkring udmelding vedr aktivitetskrav (for pistolskytter): Der SKAL forevises dokumentation for 4 skydninger (på 4 forskellige DATOER). Dette skal bekendtgøres på hjemmesiden, Facebook siden og opslag i klubhuset. CR sørger for en pæn formulering (det er et lovkrav, og det er en anledning til at holde sine færdigheder ved lige).
 • - Nordisk Mesterskab på Terrænpistol afholdes i Dall 15. og 16. September 2018. Kan vi kombinere det med et nordjysk mesterskab? Der skal være fest lørdag aften, for hjælpere og landshold.
 • - Datoforslag til Dall IPSC Challenge: 25. og 26. August 2018. (Alle tjekker om det kolliderer med noget).
 • - MB bikser en delt kalender sammen, som kan vises på hjemmesiden, så alle i bestyrelsen kan lægge datoer på.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Næste møde er 29.01.2018.

 

 

Senest opdateret: Tirsdag, 06. februar 2018 19:00