Referat fra bestyrelsesmøde 03.04.2017
Skrevet af Claus Rittig   
Tirsdag, 06. februar 2018 18:58

Referat fra bestyrelsesmøde 03.04.2017

 

 • - Klubhus. Der har været lidt startvanskeligheder med boksalarmen.
 • - Vi skal have lavet vandprøve i Dall igen, men brønden skal klor-renses først.
 • - Kode kursus til boks og klubhus i Dall – Lars instruerer riffelskytterne.
 • - For pistolskytterne instruerer vi 19. April kl. 20:00
 • - Der tilbydes kode til klubhus til alle med C-nøgle, her instrueres ad hoc, når koder tildeles.
 • - Vi afholder DGI Terrænpistol kursus 12. April
 • - AB koordinerer grave- og planeringsarbejde omkring klubhus og strøm til pistolbanerne.
 • - Der afholdes officiel indvielse af klubhuset for ping’er fra kommune, folkeoplysningsrådet og SKBF Vingsted 5. Maj kl. 13-15. Det bliver med kransekage og pindemadder, og medlemmer bedes møde op i pænt tøj (ikke skydetøj). EL laver indbydelse.
 • - Rengøring af klubhus debatteret. AB indkøber en almindelig støvsuger til Dall, men vi skal nok vurdere behovene løbende.
 • - Video overvågning debatteret. AB bestiller et 4-kanals anlæg. Der skal være overvågning på våbenudlevering og i hjørnet af opholdsrummet over mod våbenudlevering, så vi kan identificere folk der ekspederes.
 • - Tilbud fra Fruensgaard på Pistolbaner skal stiles til Støtteforeningen, da det er den der står for byggeriet. Skriftlig aftale skal indgås snarest.
 • - MB håndterer sikkerhedsgodkendelsen af de nye baner.
 • - Der er Aktivitetsmøde i DGI 15. Maj kl. 18 i Fjerritslev, EL og LØ deltager.
 • - LØ initierer indhentning af børneattester på alle vagter ihht vagtplaner.
 • - Der skal udsendes indbydelse til terrænstævne nu, tilmelding på Skydetilmelding.dk, og med skydetider fra 14:00 til 20:00 fredag, og 9:00 til 18:00 lørdag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Næste møde er 29.05.2017.