Referat fra bestyrelsesmøde 27.02.2017
Skrevet af Claus Rittig   
Lørdag, 25. marts 2017 20:58

Referat fra bestyrelsesmøde 27.02.2017

 

- Orientering om JSF’s årsmøde (generalforsamling) i Viborg. Vort ønske om at bede JSF opfordre Unionen til ikke at modarbejde vore våben, blev vedtaget med 25 – 19. Stemningen afslørede dog at Unionen ikke kan forventes at være gode forhandlere for os, i fremtidige våbenlovs spørgsmål.

- Vi fik ved samme lejlighed sat et møde op med DGI/Skydning om SKV retningslinjer. Dette bliver 16. Marts hos EL. Alle fra bestyrelsen forventes at deltage, da vi ønsker at alle skal være orienterede om hvad problemet drejer sig om i detaljer.

- DGI årsmøde 2017: EL deltager. (Ikke DGI/Skydning, men DGI overordnet)

- Finansiering af skyttehus (bane A og B). DGI’s bidrag er gået ind på kontoen, men byggetilladlese fra kommunen trækker sjovt nok igen ud. EL og LØ trækker i de tråde vi nu har til rådighed.

- Vi skal bruge nogle arbejdsdage i Dall til fx nedbrydning af A og B, færdiggørelse omkring klubhus, tømme banevognen, oprydde i terrænet osv. 11. – 12. Marts planlægges, samt hele påsken. CR melder ud.

- Orientering om LS2017 foregår 22/3, EL og LØ deltager.

- Status på hjælpere til LS2017. Pistolfolkene er på plads, EL arbejder på flere riffelfolk. Kantinedrift regner vi med at skulle bemande, men vi skal lige undersøge krav til uddannelse, rengøring osv.

- Vi mangler arbejdskraft, og et par vagthold på Pistol kræver eftersyn. CR inddrager nøgler fra de inaktive. MB laver ny vagtliste med nye instruktører.

- Behandling af forespørgsel fra skytte fra Tyskland, om overflyttelse af våben. Anciennitet ifht SKV kan ikke overføres, så han tilbydes samme vilkår som alle andre (nye) skytter.

- EL har efter moden overvejelse valgt ikke at trække sig som formand alligevel! (og det sætter vi stor pris på!)

- Der er indkommet spørgsmål til hvad et familiekontingent dækker over. Afklaring: Familiekont. Dækker alle medlemmer i en familie på samme husstand.

- Der var en red debat om sponsor ordninger på baggrund af en konkret henvendelse. Konkret: Ved stævner er der frit valt for stævneledelsen, dog tilrådes det at undgå eksklusiv-aftaler, for at undgå sponsorer der føler sig holdt ude. Permanent sponsering: Ingen enesponsorer, men gerne fx opslag, skilte, bannere, streamere osv. Vi tager stilling til sponsoratet fra sag til sag, og sikrer fair og ensartet behandling af sponsorer. Vi vil i den behandling IKKE tage historik eller ”fortidens mundtlige aftaler” med i overvejelse, for så bliver det svært at sikre ensartet behandling.

- Debat om holdtræning og fastholdelse med baggrund i CR’s holdtræning på Pistol (rettet mod Terræn). Tiltaget virker, men bør systematiseres. Vi har ikke ressourcer til at gøre noget indtil LS2017, men derefter implementerer vi et holdkoncept.

- Entreprenøren Fruensgaard har meldt et pladsproblem på bane A ifht SKBFDK’s standardbygning. Det løses ved at lave standpladserne 100cm, så bliver der plads til en udgang midt for banen. 100cm er ISSF’s min. Mål på standpladser

 

Næste møde er 03.04.2017.

 

 

Senest opdateret: Lørdag, 25. marts 2017 20:58