Referat fra bestyrelsesmøde 14.11.2016
Skrevet af Claus Rittig   
Mandag, 23. januar 2017 01:21

Referat fra bestyrelsesmøde 14.11.2016

 

 • - Orientering fra DGI/Skydnings aktivitetsmøde
 • - Opfølgning på våbenkontrol: I år er der udsendt SKV5 forvarsel til 1 medlem, 1 riffel var fejlregistreret, 1 skytte (pistol) manglede lidt aktivitet (kan indhentes i November).
 • - Klubhus projektet, status: Indvielse afholdes for medlemmer, Skydebaneforeningen Danmark og Kommunen lørdag d. 2/12. Generalforsamling afholdes i Dall i klubhuset! Rejsegilde for L&S afholdes en fredag i December
 • - Der bevilges kørepenge til vores bygningsinspektør (Carsten Ullerup) efter ansøgning til takst 3,50kr pr kilometer. Det er normaltaksten.
 • - LS2017 status: 259 skytter er tilmeldt, samt ca. 60 til Biathlon.
 • - Stærk i Forening: vi laver opsamling på fokusområderne. EL laver et oplæg
 • - Julefrokost for bestyrelsen bliver 28/1 - 2017
 • - Generalforsamling planlægges til 4/2 – 2017.
 • - Vi skal alle sammen lige opfordre alle medlemmer til at stemme på Vodskov Skytteforening til Nordjysk Idrætspris 2016. MB udsender en opfordring.
 • - Frants Pedersen har givet tilbud på 3 niveau’er af opvasker til det nye klubhus. Størrelsesorden er 4.000kr / 36.000kr / meget dyr. Vi prøver om det kan lade sig gøre at finde et kompromis omkring 10.000kr
 • - MB har nu kommisioneret IT system til Top-ti lister, medlemsregister og meget mere til vores IT-firma.
 • - Vi ansøger om byggetilladelse til de allerede opstillede containere, halvtag mellem to af dem, og til nyt 25m bane anlæg. Dette udarbejdes af EL, LØ og AB.
 • - Vi har fået mundtligt tilsagn fra Skydebaneforeningen Danmark på 275.000kr til nyt pistolhus, plus et tilsvarende lån. Vi søger yderligere tilskud fra Aalborg Kommune. LØ og EL mødes med Fritidsforvaltningen om hvilke muligheder der er for økonomisk støtte.
 • - Dall IPSC Challenge gav i år et overskud på 30.000kr, heraf tilfalder de 15.000kr AAS, og 15.000kr DSF Jylland.
 • - Der er gennemført supplerende indkøb af stål-mål til Steel Challenge stævnet, udgift omkring 10.000kr. Vi forventer lidt tilskud fra DSF på dette.