Referat fra bestyrelsesmøde 10.08.2016
Skrevet af Claus Rittig   
Mandag, 23. januar 2017 01:20

Referat fra bestyrelsesmøde 10.8.2016

 

  • - Låneaftale om 300.000kr til klubhus underskrives
  • - Gennemgang af forslag til vedtægter for ny støtteforening
  • - Gennemgang af overdragelsesaftale på byggeprojekt. Overdrages fra AAS til Støtteforening
  • - Gennemgang af gældsbrev til Støtteforening
  • - Gennemgang af tilbud på Alarm fra Sikring Nord. Det er endt på 510.000kr + moms. Det er lidt dyrt.

 

 

 

 

 

Stiftende Generalforsamling for AAS Støtteforening 10/8 – 2017.

 

1. Valg af dirigent. LØ blev valgt.

2. Valg af referent. CR blev valgt.

3. Registrering af fremmødte. 29 sjæle.

4. Valg af stemmetæller. Bo Lykholt Andreasen og Carsten Ullerup blev valgt.

5. Gennemgang af vedtægter for foreningen, herefter afstemning om vedtægter.

a. Kan støtteforeningen (STF) købe materialer eller ammunition til AAS og spare momsen derved? Svar: Nej. Momsbesparelsen er kun mulig på bygningsprojektet og udlejning.

b. Kan forældre til børn under 15 år forvalte børnenes stemmeret? Svar: Efter nogen debat ændres teksten i vedtægterne §6 styk 5 til ”Medlemmer over 15 år har stemmeret”.

c. Kan STF påtage sig yderligere opgaver for AAS? Svar: Ja, det er op til støtteforeningen om den vil udvide aktiviteterne eller ej.

Vedtægterne blev enstemmigt vedtaget.

6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. Carsten Ullerup og Thomas Herskind blev valgt.

Et medlem udpeges af AAS, her udpeges Elizabeth Lykholt Andreasen, FMD AAS.

Valg af 2 revisorer. Birgitte Jørgensen (valgt for 2 år) og Tomas Lauridsen (valgt for 1 år).

7. Kontingentet fastsættes til 50kr årligt, første kontingent dækker også 2017.

 

Generalforsamlingen afsluttedes.