Referat fra bestyrelsesmøde 14.06.2016
Skrevet af Claus Rittig   
Mandag, 23. januar 2017 01:19

Referat fra bestyrelsesmøde 14.6.2016

 

 • - EL orienterer fra Generalforsamlingen i Skydebaneforeningen Danmark
 • - Der skal indhentes tilbud på nye 25m baner (A + B) samt laves ansøgning om tilskud fra Skydebaneforeningen Danmark. EL tager kontakt til Lund & Staun og til Stark for at få et prisoverslag
 • - LØ mødes med DGI/Skydning 31/8 for at diskutere alarm-behov til LS2017
 • - Sikring Nord har giver tilbud på alarmanlæg til klubhus i Dall. Tilbuddet lyder på ca. 30.000kr + moms. Der kommer et mere detaljeret tilbud, måske med lidt rabat eller et sponsorat.
 • - Der er indkommet forslag fra Frants om at afholde et Steel Challenge stævne i Dall med Frants som tovholder. Det vil kræve en fuld stævneweekend, og der er først klubhus i efteråret. Projektet får fuld støtte.
 • - Ammunitionsindkøb planlægges. Vi indkøber for ca. 100.000kr for at få noget rabat.
 • - Pistol Intro i August aflyses pga Challenge og ferie. Der mangler instruktører.
 • - LØ giver et økonomisk overblik.
 • - Støtteforening debatteret, kan hjælpe på økonomien i klubhus projektet, LØ arbejder videre med konceptet.
 • - Planlægning af møder/workshop om ”Stærk i forening”
 • - CR tager kontakt til Lars Høgh om detaljerne i EU-våbendirektiv gennem Nordisk Våbenforum