Referat fra bestyrelsesmøde 09.11.2015
Skrevet af Claus Rittig   
Mandag, 23. januar 2017 01:13

Referat fra bestyrelsesmøde 09.11.2015

Formandens punkter.

  • - DGI tilbud om Seniorskydning, vi fravælger dette. Sport 55 som vi deltog i tidligere, var ikke nogen stor succes, så vi vælger at koncentrere os om de normale skydeaktiviteter.
  • - Vi deltager i Aktivitetsmøde 14.11.2015 med 4 repræsentanter
  • - LØ optæller klub trøje beholdning, og derefter laver CR en bestilling, så vi kan få beholdningen op igen. Der skal være trøjer at sælge. CR diskuterer det ringe tryk på jakkerne med ”Deko-manden”. Hvis de kan laves ordentligt, skriver CR ud til alle, for at vi kan lave en bestilling på jakker.
  • - Vi er nu med i ”Stærk i forening” projektet. (Kontaktperson er Laila). EL aftaler opstartsmøde for bestyrelsen
  • - Forslag om indkøb af ny 9mm pistol til behandling (knald-tilbud fra EliteArms). Det aktuelle tilbud handlede vi for langsomt på, den er solgt. Vi holder øje med andre egnede muligheder.
  • - 240 point regel vedtaget for indendørs grov-kaliber skydning. For at få lov til at skyde grovvåben på Vesterkæret, SKAL man skyde en kaliber 22 serie på 240 point. Dette for at nedsætte det til tider lidt voldsomme slid på bagvæg (og andre vægge). Samtidig tillades grov-skyding fra kl. 20:00. CR opdaterer opslag og regler, og melder ud til medlemmerne.
  • - EL orienterede om våbenkontrollens ”pudsige hændelser”. 3 Våbensyn er endnu ikke afsluttet.
  • - Orientering om ”Nyt klubhus projektet”. Der pågår stadig prisforhandlinger med bygge-firmaer, mens vi afventer at de sidste tilskud fra kommunen vedtages endeligt.
  • - LØ forelagde forslag til selskabskonstruktion bag byggeriet. LØ er tovholder, og finder den rette konstruktion.
  • - Vesterkæret Skoles renoverings projekt kan måske resultere i et nyt udsugningsanlæg, da det gamle står hvor de overvejer en let-hal. Det er kærkomment, for det nuværende anlæg er temmelig underdimensioneret. Ombygningen løber et år endnu, så vi får se.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Næste møde er 14. December