Referat fra bestyrelsesmøde 19.10.2015
Skrevet af Claus Rittig   
Mandag, 23. januar 2017 01:13

Referat fra bestyrelsesmøde 19.10.2015

Formandens punkter.

 • - Formanden (Elizabeth Andreasen) har fået ny PC og mailadresse: Formand@Aalborg-Skyttekreds.Dk
 • - Julefrokost for bestyrelsen bliver 12. December, detaljer senere.
 • - Vi skal have lavet en udmelding om at underskrevet kvittering for medlemskab skal forevises på forlangende, for at hjælpe vagterne til at kunne kontrollere om folk faktisk stadig er medlem af foreningen. CR laver udmelding.
 • - Vi skal have en art list over ”Godkendt til grovpistol skydning indendørs”, da vagterne har svært ved at håndhæve dette. Vi laver en mappe hvor ALLE pistolskytter skal isætte et print eller et papskivesæt, som dokumentation for at de har skudt en serie .22 med et pointtal på mindst 240. Der skal laves udmelding om dette til både vagter og medlemmer. (CR udmelder).
 • - DGI/Skydning Nordjylland holder repræsentantskabsmøde. EL + Bo Lykholdt deltager + måske Jeppe?
 • - Vi er kommet med i Klubliv.dk, og alle opfordres til at reklamere lidt for det blandt medlemmerne.
 • - Vi savner en tilbagemelding på om Landsstævne 2017 skal benytte Dall til aktiviteter. EL + LØ rykker via Skyttekonsulent Kristian Jacobsen. Vi har brug for en afklaring af om der skal laves udvidelser eller modernisering af faciliteter.
 • - LØ har møde med skoleledelsen om parkeringsproblemerne på Vesterkæret (ingen mulighed for parkering i skolegården mere). Vi ønsker parkering genetableret på en eller anden måde, da parkering udenfor skolen giver lang transport til fods med mange våben/ammunition.

 

 

 

 

 

 

 

Klubhus.

 • - Der arbejdes på krav/design til våbenboksen, samt indhentes priser på boksdøre og alarmanlæg.
 • - Holger arbejder på tilbud på overdækning af ude-arealet, ca. 100 – 150 kvm.
 • - Der forhandles stadig på tilbuddet på huset, da prisen er kravlet opad med hver ændring der er foretaget – 250.000kr fra tilbud 1 til tilbud 3.
 • - LØ arbejder på en selskabskonstruktion med et selskab der ejer huset, og lejer det ud til AAS. Dette for at kunne spare momsen på husbyggeriet.
 • - Køreplan for nedrivning afventer indtil videre endelig bekræftelse på finansiering fra Kommunen.

 

 

 

 

 

Økonomisk overblik.

 • - LØ gav økonomi gennemgang.
 • - Vi har nu MobilePay! Vi skal have lavet en udmelding til vagterne om at folk skal forevise MobilePay kvitteringen med beløb og AAS logo, som bevis på betaling. CR udmelder.

 

Øvrigt.

 • - Bjørn Meldgaard og Mette Skjoldgaard, som har kørt ”Tutten” de seneste år, stopper til Generalforsamlingen.

Næste møde er 09.11.2015.