Referat fra bestyrelsesmøde 08.06.2015
Skrevet af Claus Rittig   
Mandag, 23. januar 2017 01:10

Referat fra bestyrelsesmøde 08.06.2015

Miljø

 • - MB præsenterede oplæg til afklaring af støjdæmpende foranstaltninger, til brug ved fremtidige ansøgninger om dispensation fra miljøgodkendelse for større stævner på terrænbanerne.
 • - MB kontakter Vingsted for hjælp til støjberegninger i den forbindelse.
 • - Beboer foreningen har klaget til Miljøstyrelsen over sagsbehandlingen i forbindelse med vores nye miljøgodkendelse. Vi undersøger mulighederne for at klage over afslaget på dispensation til Dall Challenge. Danmarksmesterskab er åbenbart ikke sportslig begrundelse nok for dispensation.
 • - Debat om vi skal inkludere jagtvåben i fremtidig revideret miljøgodkendelse for riffelbanen. Beslutning: Det gør vi.

 

 

 

Landsstævne

 • - Torsdag d. 25. Juni kommer DGI’s skydeudvalg på besøg for at evaluere om landsstævnets skydninger skal afholdes på Dall og Kimbrerhøje.
 • - Sct. Hans bål afholdes 23. Juni med let traktement. EL og Bjørn Melgaard laver et opslag til skytterne, så vi kan få det kommunikeret.
 • - 20. Juni er der Landsstævne tyvstart i Vingsted. LØ deltager fra AAS.
 • - Frank Kristensen fra Allingåbro er brøndborer, og han har sagt ja til at arbejde lidt på brønden i Dall. Han forventer at have den repareret midt på sommeren.
 • - Vi har diskuteret om grusvejen i Dall skal repareres. Det gør vi dog ikke nu, da husbyggeriet snart skal starte, og det vil give markant slid på vejen. Men derefter…

 

 

 

 

Klubhus

 • - Vi har nu tilbud fra Milton og Huskompagniet. Disse sendes til Skydebaneforeningen for ansøgning om finansiering. Det arbejder EL og LØ på.
 • - Vi evaluerer tilbuddene nu, og træffer et valg. Nedrivning starter i September, og skal være afsluttet i Oktober.

 

Andet

 • - Der er tilbud om trænerkurser i DGI, vi tjekker om nogen skal med.
 • - AAS er blevet tilmeldt Klubliv.Dk, så nu skal vi have et PR fremstød for det. Den opgave tager CR.
 • - Det parkeringsproblem der opstod sidste vinter på Vesterkæret (ingen indkørsel i gården), er permanent. LØ tager kontakt til Lisbeth Stokholm, Kulturforvaltningen, om utrygheden ved at mange skytter skal bære våben frem og tilbage ude på Skydebanevej. (Forsøger at få adgang til parkering i gården).

 

 

Økonomi

 • - LØ var ikke helt klar med økonomisk overblik. Hvorfor kommer det i referatet? Fordi det er første gang i de år han har været kasserer…
 • - LØ har undersøgt priser/mulighed for Mobilepay. Skal vi have det? Det tror jeg nok vi skal! LØ har bolden.

 

Næste møde er 11.08.2015.

 

Derefter:  21.09.2015 – 09.11.2015