Referat fra bestyrelsesmøde 09.03.2015
Skrevet af Claus Rittig   
Mandag, 23. januar 2017 01:07

Referat fra bestyrelsesmøde 09.03.2015

Formandens punkter

 

 • - Miljøgodkendelsen er nu endelig sendt i høring! Vi har fået store kalibre på 3 terræn baner og 4 stævneweekender pr halvår, med mulighed for at søge om store kalibre på alle terrænbaner (dog ikke dem på riffelbanen) til ET årligt stævne. Beregningsmodellen til støjberegning er overdraget fra Grontmij til SKBF Danmark.
 • - Vi arbejder videre på mulighed for jagtvåben på riffelbanerne, der kan dog blive udfordringer med støjgrænserne på disse våbenklasser.
 • - Aalborg kommune søges om tilskud til delvis dækning af betaling af støjberegninger, i alt ca. 21.000kr. (Kun de seneste beregninger).
 • - LØ, Carsten Ullerup og EL deltager i møde om klubhusprojektet 13/3, herefter indhentes 2 bindende tilbud og projektet igangsættes.
 • - DSU har varslet kontingent forhøjelse. Vi tager det til efterretning.
 • - LØ deltager i Årsmøde i DGI 24/3.
 • - DSU’s ATK – Aldersrelateret Trænings Koncept blev diskuteret og vurderet. Vi vælger ikke at deltage i certificeringen, da der følger for mange pligter med.
 • - Sport 55+ blev også vurderet. Det er mere interessant. EL spørger Leif Jacobsen, Bjørn, Carste U og Ole Mouritzen om de vil stå for opgaven i DGI regi.
 • - Skyttebutikken tilbyder nu rabat på ammo til foreninger. Det er ikke så relevant for os, de har i øvrigt hævet priserne tilsvarende.
 • - Vi prøver at få Skyttekonsulent Christian Jacobsen til at initiere et terrænskydeleder kursus. Rasser, MB og evt Bo Bergstrøm vil gerne have uddannelsen.
 • - MB tager opgaven med at indpiske hjælpere til Terrænpistol stævne. CR varetager som altid tilmeldinger. Fredagens skydninger kræver tilmelding ligesom lørdagens, skydetider fra 14:00 til 18:30.
 • - MB laver oplæg til miljøannoncering via hjemmesiden (avis er ikke længere påkrævet, så kan vi spare lidt penge der).
 • - Klargøring i Dall meldes ud – incl bøf&bowl. CR forfatter et skriv.
 • - Også udmelding om instruktør aften – incl. Opfordring til at flere melder sig til opgaven. CR forfatter og udsender.

 

 

Økonomisk orientering

 

 • - LØ gav et økonomisk overblik.

 

- Debat om udskiftning af kuglefang på Vesterkæret. Vi beslutter at afprøve et granulat-kuglefang, det skulle være langt mere miljøvenligt (projektiler knuses ikke).

Øvrigt

 

 • - Bo Bergstrøm vil gerne på kurserne Hjælpetræner og Træner 1. LØ tilmelder.

 

Næste møde er 13.04.2015.

 

Derefter: 26.05.2015 – 10.08.2015 – 21.09.2015 – 09.11.2015

Senest opdateret: Mandag, 23. januar 2017 01:09