Generalforsamling
Skrevet af Claus Rittig   
Fredag, 06. januar 2017 19:06

Generalforsamling i Aalborg Skyttekreds

 

 

Hermed indkaldes til generalforsamling i Aalborg Skyttekreds

 

LØRDAG D. 28/1 2017 kl. 10:00

I vores nye klubhus i Dall, Furdalsvej

Dagsorden ifølge vedtægter:

1. valg af dirigent

2. aflæggelse af beretninger

3. forelæggelse af det reviderede regnskab

4. behandling af forslag

5. fastsættelse af kontingent

6. valg af bestyrelse:

på valg er               -     Formand Elizabeth Andreasen

- Bestyrelsesmedlem Anders Bystrup

- Suppleant Christian Wollesen

7. Valg af 2 revisorer og 1 fanebærer, med tilhørende suppleanter

8. eventuelt

 

Forslag skal være formanden i hænde senest 22/1-2017

Efterfølgende er der indvielse af klubhuset, - ca. kl. 12.30, hvor der serveres lidt godt til ganen og hvor også medlemmer af støtteforeningen, familie mv. er velkomne.

Af hensyn til serveringen må man gerne tilmelde sig indvielsen på sedlen
i Vesterkæret.

 

Vel mødt

Bestyrelsen