Indkaldelse til generalforsamling
Skrevet af Bestyrelsen   
Onsdag, 29. januar 2014 10:59

Hermed indkaldes til Generalforsamling i Aalborg Skyttekreds

Onsdag d. 29/01 kl. 19.00

I Motions- og foredragssalen, Haraldslund, Kastetvej

Dagsorden ifølge vedtægter.

 

 1. Valg af dirigent.
 2. Aflæggelse af beretninger.
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab, herunder regnskab for ”tutten”.
 4. Behandling af indkomne forslag.
 5. Fastsættelse af kontingent.
 6. Valg af bestyrelse:
  • Valg af næstformand, pt. Henrik Lindberg
  • Valg af kasserer, pt. Lars Ørum Pedersen
  • Valg af sekretær, pt. Claus Rittig
  • Valg af 1 suppleant, pt. Anders Bystrup
 7. Valg af 2 revisorer og 1 fanebærer med tilhørende suppleanter
 8. Eventuelt.

 

Senest opdateret: Onsdag, 29. januar 2014 11:00